ВРУ: Про призначення у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
ВРУ: Про призначення у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук
16-08-2023

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 9 серпня 2023 р. №3297-IX «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було призначено у 2023 році 48 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на виконання наукових (науково-технічних) робіт. Щомісяця кожну стипендію виплачуватимуть обсягом п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2023 року.


ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про призначення у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук


Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2023 році 48 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2023 року:

Алейніковій Алевтині Ігорівні - доктору технічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Комплекс організаційно-технологічних рішень відновлення колекторів та споруд водовідведення для життєзабезпечення міст";

Артемчуку Володимиру Олександровичу - доктору технічних наук, заступнику директора з науково-організаційної роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України (далі - НАН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Методи та засоби підтримки прийняття управлінських рішень щодо охорони атмосферного повітря в контексті стійкого розвитку енергетики України";

Базілу Костянтину Вікторовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Черкаського державного технологічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Створення ультразвукових високоефективних систем для агропромислового комплексу, харчової промисловості та медицини";

Білик Вікторії Вікторівні - доктору економічних наук, професору кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Сучасна концепція забезпечення інноваційно-інвестиційних компонентів економічної безпеки держави";

Бондаренко Ользі Сергіївні - доктору юридичних наук, завідувачу кафедри Сумського державного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка концепції протидії корупції в Україні";

Борисюку Вадиму Миколайовичу - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Сумського державного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Механічні властивості та обчислення пружних параметрів двовимірних подвійних карбідів перехідних металів (максенів)";

Бубелі Андрію Володимировичу - доктору технічних наук, декану Національного транспортного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розроблення методології проектування комбінованих дренажів мілкого закладання на основі експериментальних досліджень на повномасштабних моделях дорожньої конструкції";

Василишину Тарасу Васильовичу - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Дослідження властивостей алгебр симетричних функцій на банахових просторах";

Височанській Марії Ярославівні - доктору економічних наук, заступнику директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Еколого-економічні аспекти розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва";

Волку Павлу Павловичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Наукове обґрунтування підвищення ефективності функціонування дренажних систем у змінних сучасних умовах та вимогах";

Вороненко Ірині Вікторівні - доктору економічних наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Цифрова трансформація економіки як загальнодержавний пріоритет розвитку України";

Гапоновій Оксані Петрівні - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Сумського державного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка нових технологій модифікації поверхні, які базуються на методі електроіскрового легування";

Гончарук Інні Вікторівні - доктору економічних наук, проректору з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Біоенергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку сільського господарства і територіальних громад";

Григор’євій Христині Антонівні - доктору юридичних наук, доценту кафедри Національного університету "Одеська юридична академія" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Продовольча безпека України: реформа законодавства в умовах воєнних, євроінтеграційних та екологічних викликів";

Демченку Валерію Леонідовичу - доктору хімічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка технології 3D друку виробів з противірусною та антимікробною дією";

Демчишаку Назару Богдановичу - доктору економічних наук, професору кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Парадигма формування фінтех-екосистеми та цифровізації економіки як основа інноваційно-інвестиційного розвитку і післявоєнного відновлення України";

Дехтяренку Володимиру Анатолійовичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Фізико-технологічні засади створення воднесорбційних композиційних матеріалів на основі стопу системи Ti-Zr-Mn з магнієм";

Дєньзі Анастасії Едуардівні - доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України" на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Лікування та профілактика стоматологічних захворювань у пацієнтів з генетично обумовленим порушенням колагеноутворення на тлі екологічних, аліментарних факторів та соматичної патології";

Дуболазову Олександру Володимировичу - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка новітніх методів і систем 3D Cтокс-корелометрії полікристалічної структури біологічних шарів";

Єгорову Віктору Богдановичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка мобільного робото-технічного комплексу для розмінування територій України";

Жилі Семену Сергійовичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розвиток теорії проєктування широкосмугових бортових радіотехнічних систем та створення на її основі українських радарів для вертольотів компанії АТ "Мотор Січ" (Мі-2МСБ-В, Мі-8МТВ-МСБ1, Мі-8МТВ-В, Мі-24В-МСБ)";

Зайцеву Роману Валентиновичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка загальної моделі теплофізичних процесів комбінованих систем сонячної енергетики";

Зачосовій Наталії Володимирівні - доктору економічних наук, професору кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Збереження та розвиток людського капіталу для стратегічного відновлення фінансово-економічної безпеки критичної інфраструктури в умовах BANI World та Індустрії 4.0";

Каменському Дмитру Васильовичу - доктору юридичних наук, завідувачу кафедри Бердянського державного педагогічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Удосконалення моделі кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні: порівняльний підхід";

Кобченко Наталі Віталіївні - доктору філологічних наук, професору кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Граматичний статус і функційні параметри українського вокатива: колоніальний і постколоніальний виміри";

Кордзаї Нателі Ревазівні - доктору економічних наук, професору кафедри Одеського національного технологічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Продовольча безпека України в умовах кризових явищ: наукові основи та практичні аспекти";

Кубатку Олександру Васильовичу - доктору економічних наук, доценту кафедри Сумського державного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Економічна та енергетична безпека України в умовах війни та післявоєнної відбудови: проривні технології для сталого розвитку";

Кушніру Антону Миколайовичу - доктору геологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Геоелектричні неоднорідності земної кори та верхньої мантії території України при оцінці рудопроявів корисних копалин";

Ліхоносовій Ганні Сергіївні - доктору економічних наук, професору кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Механізм нівелювання соціально-економічного відторгнення населення України в повоєнних умовах турбулентності економіки";

Молодіду Олександру Станіславовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка конструктивно-технологічних рішень та практичних рекомендацій з відновлення експлуатаційної придатності будівель і споруд, пошкоджених в результаті бойових дій";

Опірському Івану Романовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка і удосконалення методів захисту інформації для протидії несанкціонованому доступу на об’єктах інформаційної діяльності та їх телекомунікаційних мережах";

Павлову Костянтину Володимировичу - доктору економічних наук, професору кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Організаційно-економічний механізм реформування та регулювання енергетичного ринку в регіонах України";

Панчуку Ростиславу Руслановичу - доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Використання нанорозмірних носіїв для посилення терапевтичної активності новітніх протипухлинних засобів";

Паньку Андрію Валентиновичу - доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Особливості нано- та мікродиспергування залізоалюмосилікатних систем та матеріалів";

Пасічному Миколі Дмитровичу - доктору економічних наук, професору кафедри Державного торговельно-економічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Формування доходів бюджету в контексті забезпечення макроекономічної стабільності та економічного розвитку";

Половковичу Святославу Володимировичу - доктору хімічних наук, професору кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Дизайн та синтез конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів";

Семченко Катерині Валентинівні - доктору фармацевтичних наук, доценту кафедри Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка лікарських засобів для лікування гельмінтозів травної системи у дорослих і дітей";

Ситницькому Максиму Васильовичу - доктору економічних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Стратегічне управління інноваційною діяльністю дослідницьких університетів України";

Ткаченку Ігорю Михайловичу - доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Ароматичні полімери з одночасним вмістом азобензольних та азометинових хромофорних груп в основному ланцюзі як фотоактивні стимул-чутливі матеріали";

Ткачуку Руслану Федоровичу - доктору філологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Повернення католицького та реформаторського письменства: літературно-культурні зв’язки України та Західної Європи в ранньомодерну добу (XVI-XVII ст.)";

Торбасу Олександру Олександровичу - доктору юридичних наук, професору кафедри Національного університету "Одеська юридична академія" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Механізм та фактори прийняття рішень суддями в кримінальному процесі України";

Фафулі Роману Володимировичу - доктору біологічних наук, завідувачу кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Біофізико-хімічні механізми зниження фертилізаційного потенціалу сперматозоїдів та розробка нових прогностичних маркерів діагностики інфертильності чоловіків";

Хорошуну Анатолію Сергійовичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Аналітичні методи якісного аналізу задач керування рухом нелінійних механічних систем з неточними параметрами";

Чернишенку Володимиру Олександровичу - доктору біологічних наук, заступнику директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Раціональна молекулярна діагностика загрози внутрішньосудинного тромбоутворення за ускладненої вагітності";

Чернюку Сергію Володимировичу - доктору медичних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України" на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Наукове обґрунтування нових підходів до діагностики та прогнозування перебігу міокардиту";

Швед Альоні Володимирівні - доктору технічних наук, доценту кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Наукові основи синтезу математичних моделей та інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в системах ситуаційного управління в умовах НЕ-факторів різної природи";

Шкуті Олегу Олеговичу - доктору юридичних наук, завідувачу кафедри Одеського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Європейська інтеграція України в пенітенціарній сфері";

Яцишин Анні Володимирівні - доктору педагогічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Система розвитку цифрової й аналітичної компетентностей майбутніх докторів філософії та докторів наук із застосуванням інструментів відкритої науки".

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити виплату іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук починаючи з 1 січня 2023 року.

3. Відтермінувати строки звітування стипендіатів, яким призначено іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук цією Постановою, про результати виконання наукової (науково-технічної) роботи та розгляду їхніх звітів на шість місяців.

Голова Верховної Ради України

Р. СТЕФАНЧУК

м. Київ
9 серпня 2023 року
№ 3297-IX

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів