Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2021 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2021 році
5-02-2022

ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2022


Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати
оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ЗВО), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)

Записи - із

First PageFirst PageFirst PageLast Page


ЗВО

Рейтинг за кількістю отриманих у 2021 році патентів

Разом кількісь отриманих у 2021 році патентів

Винаходи

Корисні моделі

Промислові зразки

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського124012390
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного218811870
Національний університет біоресурсів і природокористування України311237750
Вінницький національний технічний університет4746680
Національний університет "Львівська політехніка"56415490
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"65518370
Національний університет харчових технологій75322310
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля7532510
Ужгородський національний університет75320330
Національний університет цивільного захисту України8521510
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"95114370
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова10478390
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури11421410
Криворізький національний університет12410410
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна134010300
Центральноукраїнський національний технічний університет14372350
Київський національний університет імені Тараса Шевченка153617190
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"153610260
Національний фармацевтичний університет163421130
Одеська національна академія харчових технологій163411230
Харківський національний автомобільно-дорожній університет173312210
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова173310230
Сумський державний університет18302280
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя192913160
Луцький національний технічний університет20264220
Національний університет водного господарства та природокористування20260260
Уманський національний університет садівництва20260260
Херсонська державна морська академія21251240
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича22240240
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 23238150
Національний університет "Одеська морська академія"24211200
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського24210210
Український державний університет залізничного транспорту24210210
Дніпровський державний аграрно-економічний університет25201190
Буковинський державний медичний університет26190190
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба26190190
Донбаська державна машинобудівна академія27171160
Білоцерківський національний аграрний університет28160160
Вінницький національний аграрний університет2816790
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова28160160
Харківський національний університет радіоелектроніки28162140
Донецький національний технічний університет2915690
Національний авіаційний університет29150150
Полтавський державний медичний університет29150150
Українська академія друкарства29151140
Харківський національний медичний університет29155100
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького3014770
Сумський національний аграрний університет30140140
Запорізький національний університет3112480
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького31120120
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу3211650
Одеський національний медичний університет32111010
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова3211290
Поліський національний університет3211740
Київський національний університет технологій та дизайну3310181
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"3310370
Хмельницький національний університет33100100
Дніпровський державний технічний університет349090
Миколаївський національний аграрний університет349360
Національна академія Національної гвардії України349090
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця349450
Одеський державний аграрний університет349090
Полтавський університет економіки і торгівлі349090
Державний університет інфраструктури та технологій358080
Київський національний університет будівництва і архітектури358080
Львівський національний університет імені Івана Франка358260
Національна академія внутрішніх справ358161
Національний лісотехнічний університет України358080
Національний транспортний університет358080
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"358170
Запорізький державний медичний університет367250
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності367250
Львівський національний аграрний університет367160
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 367160
Подільський державний університет367070
Приазовський державний технічний університет367520
Український державний хіміко-технологічний університет367250
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини367070
Донецький національний медичний університет376240
Київський національний торговельно-економічний університет376510
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського376240
Національний університет "Запорізька політехніка"376150
Українська інженерно-педагогічна академія376060
Черкаський державний технологічний університет376060
Державний університет "Житомирська політехніка"385140
Міжрегіональна Академія управління персоналом385050
Одеська державна академія будівництва та архітектури385320
Харківський національний університет будівництва та архітектури385320
Херсонський державний аграрно-економічний університет385050
Державний університет "Одеська політехніка"394220
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ394040
Донбаська національна академія будівництва і архітектури394040
Луганський національний аграрний університет394220
Мукачівський державний університет394220
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя394400
Донецький національний університет імені Василя Стуса 403030
Івано-Франківський національний медичний університет403120
Харківський національний університет внутрішніх справ394040
Херсонський національний технічний університет403030
Чорноморський національний університет імені Петра Могили403030
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського412020
Національний університет "Чернігівська політехніка"412020
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка412020
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького412020
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут421010
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку421010
Дніпровський державний медичний університет421010
Донецький державний університет внутрішніх справ421001
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського421010
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту421010
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника421010
Академія адвокатури України430000
Академія Державної пенітенціарної служби430000
Академія праці, соціальних відносин і туризму430000
Академія рекреаційних технологій і права430000
Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі430000
Бердянський державний педагогічний університет430000
Бердянський університет менеджменту і бізнесу430000
Буковинський університет430000
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"430000
Військова академія Одеса430000
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва430000
Вінницький кооперативний інститут430000
Вінницький фінансово-економічний університет430000
Волинський національний університет імені Лесі Українки430000
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 430000
Державний університет економіки і технологій430000
Державний університет телекомунікацій430000
Дніпровський гуманітарний університет430000
Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я430000
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини430000
ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ"430000
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки430000
Донбаський державний педагогічний університет430000
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 430000
Донецький університет економіки та права430000
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 430000
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті430000
Європейський університет (ПВНЗ)430000
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова430000
Житомирський державний університет імені Івана Франка 430000
Закарпатська академія мистецтв430000
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ430000
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій430000
Західноукраїнський національний університет430000
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого430000
Ізмаїльський державний гуманітарний університет430000
Інститут екології економіки і права430000
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України430000
Інститут психології і підприємництва430000
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка430000
Карпатський університет імені Августина Волошина430000
Київська Академія перукарського мистецтва430000
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука430000
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв430000
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра430000
Київська православна богословська академія430000
Київський інститут бізнесу та технологій430000
Київський кооперативний інститут бізнесу і права430000
КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ430000
Київський міжнародний університет (ПВНЗ) 430000
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана430000
Київський національний лінгвістичний університет430000
Київський національний університет культури і мистецтв430000
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого430000
Київський університет імені Бориса Грінченка430000
Київський університет культури (ПВНЗ)430000
Київський університет права Національної академії наук України430000
Київський університет ринкових відносин430000
Київський університет туризму, економіки і права430000
Класичний приватний університет430000
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка430000
Криворізький державний педагогічний університет430000
Луганська державна академія культури і мистецтв430000
Луганський державний медичний університет430000
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка430000
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка430000
Львівська національна академія мистецтв430000
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка430000
Львівський державний університет внутрішніх справ430000
Львівський інститут менеджменту430000
Львівський медичний інститут430000
Львівський торговельно-економічний університет430000
Львівський університет бізнесу та права430000
Маріупольський державний університет430000
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького430000
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського430000
Міжнародний гуманітарний університет430000
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"430000
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука430000
Міжнародноий Європейський університет430000
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика430000
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая430000
Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"430000
Міжнародний університет бізнесу і права430000
Міжнародний університет фінансів430000
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького430000
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв430000
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури430000
Національна академія Служби безпеки України430000
Національна академія статистики, обліку та аудиту430000
Національна академія управління430000
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського430000
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова430000
Національний університет "Києво-Могилянська академія"430000
Національний університет "Одеська юридична академія"430000
Національний університет "Острозька академія"430000
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка430000
Національний університет фізичного виховання і спорту України430000
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого430000
Нікопольський економічний університет430000
Новокаховський політехнічний інститут430000
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової430000
Одеський державний екологічний університет430000
Одеський державний університет внутрішніх справ430000
Одеський національний економічний університет430000
Одеський національний морський університет430000
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського430000
Полтавський державний аграрний університет430000
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка430000
Рівненський державний гуманітарний університет430000
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка430000
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова430000
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського430000
Таврійський християнський інститут430000
ТОВ "Харківський університет"430000
Український гуманітарний інститут430000
Український державний університет науки і технологій430000
Український католицький університет430000
Українсько-американський університет Конкордія430000
Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет"430000
Університет "Київська школа економіки"430000
Університет банківської справи 430000
Університет Григорія Сковороди в Переяславі430000
Університет державної фіскальної служби України430000
Університет економіки і підприємництва430000
Університет економіки та права "КРОК"430000
Університет імені Альфреда Нобеля430000
Університет Короля Данила 430000
Університет менеджменту освіти430000
Університет митної справи та фінансів430000
Університет новітніх технологій430000
Університет сучасних знань430000
Харківська гуманітарно-педагогічна академія430000
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 430000
Харківська державна академія культури430000
Харківська державна академія фізичної культури430000
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"430000
Харківський міжнародний медичний університет430000
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця430000
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди430000
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського430000
Харківський технологічний університет "ШАГ"430000
Херсонський державний університет430000
Херсонський економічно - правовий інститут430000
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія430000
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут430000
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова430000
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія430000
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка430000
ІТ СТЕП Університет430000


Записів на сторінці
Сторінка із
Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ЗВО України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.

: анонси :
: акценти :
Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2023"
ЗУІ ім.Ференца Ракоці ІІ: Світ побачила нова редакція європейського кодексу дослідницької доброчесності
World Universities Web Ranking 2024 - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті
University World News: Епоха шанобливого ставлення до глобальних рейтингів добігає кінця
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2023 році
EUA стимулює впровадження дорожньої карти сталого розвитку для університетів
University World News: Переосмислення інтернаціоналізації в епоху полікризи
МОН: 50 онлайн-курсів від провідних університетів світу будуть доступні українською
Опубліковано рейтинг університетів від The Times Higher Education - World University Rankings 2024
Опубліковано QS Europe University Rankings 2024
Інформацію про 10 кращих ЗВО в рейтингу «Топ-200 Україна 2023» представлено на сайті IREG Observatory
НБУ: Пам'ятні монети ЗВО України (станом на 06.07.2023)
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів