Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)
5-05-2010

Документ z0336-10, чинний,
поточна редакція — Редакція від 20.06.2014МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


29.04.2010 № 365
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2010 р.
за № 336/17631


Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)


{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1708 від 06.12.2013
№ 587 від 13.05.2014}


Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 265 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013, № 587 від 13.05.2014}

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013}

2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Підліснюк В.Б.) разом з інформаційно-технічним адміністратором ІВС "ОСВІТА" забезпечити координацію роботи з організації замовлення, виготовлення, видачі та обліку Додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) для випускників вищих навчальних закладів України.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

3. Довести цей наказ до відома керівників вищих навчальних закладів України незалежно від підпорядкування та форми власності.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр
Д.В. Табачник


-------------------------------------------------------------------ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
29.04.2010 № 365

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2010 р.
за № 336/17631


ПОРЯДОК
замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)


{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013, № 587 від 13.05.2014}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання».

{Абзац перший пункту 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

Цей Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту, що виготовляється на основі фотокомп'ютерних технологій.

{Абзац другий пункту 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013}

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Виконавець замовлень на створення Додатків (далі - виконавець) - інформаційно-технічний адміністратор державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти.

Відповідальний виконавець замовлень на створення та виготовлення Додатків (далі - відповідальний виконавець) - Міністерство освіти і науки України. Відповідальний виконавець забезпечує виконання замовлень через уповноважений ним орган (далі - уповноважений орган).

Вузол ІВС "ОСВІТА" - юридична особа незалежно від підпорядкування та форми власності, яка виконує функції, пов'язані із функціонуванням ІВС "ОСВІТА", та зареєстрована належним чином у інформаційно-технічного адміністратора ІВС "ОСВІТА".

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (далі - Додаток) - це документ, що видається за бажанням випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра, з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти та відтворені на паперовому носії.

{Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу I в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013, № 587 від 13.05.2014}

Замовник на виготовлення Додатків (далі - замовник) - акредитований у встановленому законодавством порядку вищий навчальний заклад незалежно від підпорядкування і форми власності або його відокремлений структурний підрозділ.

Замовлення на створення Додатків (далі - замовлення) в електронному вигляді - текст згідно із затвердженою формою, що вноситься до інформаційних ресурсів державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (ІВС "ОСВІТА"), складений у вигляді електронних даних в навчальному закладі із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА" - визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка відповідає встановленим Міністерством освіти і науки України кваліфікаційним вимогам та з якою Міністерство освіти і науки України взаємодіє на договірній основі.

Спеціалізоване програмне забезпечення - комп'ютерні програми, із застосуванням яких забезпечується формування в електронному вигляді та внесення до ІВС "ОСВІТА" інформації щодо Додатків та навчальних закладів.

II. Замовлення

2.1. Основою для створення замовлення є дані щодо випускників вищого навчального закладу.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013}

2.2. Обробка та передача інформації здійснюються замовником в ІВС "ОСВІТА" у порядку, визначеному пунктом 2.2 глави 2 Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 737), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за № 201/8800.

Замовлення створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС "ОСВІТА" та формується в електронному вигляді.

2.3. Замовлення подаються виконавцю на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку у формі закодованого пакета інформації, яка засвідчена електронним підписом, не пізніше ніж за 15 днів до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів Додатка. Електронний підпис формується засобами, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

До файла з електронним замовленням обов'язково додається текстова інформація в довільній формі у вигляді файла або електронного листа, у якій зазначаються повна назва установи, що надає замовлення, телефон (з кодом міста), постійний e-mail та прізвище відповідальної особи.

2.4. У замовленні Додаток може мати статус:

первинний - Додаток, що виготовляється вперше;

виправлений - Додаток, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному Додатку;

дублікат Додатка - Додаток, що виготовляється повторно через його втрату або пошкодження.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

2.5. Контроль за обґрунтованістю прийнятих замовлень здійснює уповноважений орган на підставі обґрунтованих висновків Виконавця.

{Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

2.6. Виконавець:

перевіряє право навчальних закладів на замовлення Додатка;

збирає попередню інформацію для узагальнення замовлень на створення Додатка;

приймає та перевіряє подані вищими навчальними закладами замовлення;

забезпечує збір первинної інформації, готує звіт про видані та невидані Додатки;

вносить замовлення на виготовлення Додатків у виробничі бази виконавця, після чого замовлення вважається прийнятим до виконання.

2.7. У замовленні на виправлення Додатка вказується дата вручення виправленого Додатка. При цьому у Додатку відтворюється найменування, яке мав навчальний заклад на дату закінчення його випускником, а печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинними на дату вручення виправленого Додатка.

{Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

2.8. Додаток, що виправляється, підлягає обов'язковому поверненню та знищенню. Видача виправленого Додатка здійснюється тільки після повернення первинного Додатка. Інформація про такі зміни заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

2.9. Виправленню можуть підлягати Додатки в разі наявності помилок в інформації, що відтворена в ньому.

2.10. Виправлення Додатка здійснюється на підставі письмової заяви його власника на ім'я керівника відповідного навчального закладу, до заяви додається оригінал Додатка.

2.11. У разі втрати або пошкодження Додатка його власник може подати заяву про виготовлення дубліката Додатка на ім’я керівника відповідного навчального закладу. У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження Додатка, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності) власника Додатка, найменування навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, які власник Додатка вважає суттєвими для видачі дубліката. Виготовлення дубліката Додатка здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовляє. До заяви додаються підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Додатка та, в разі втрати Додатка, оголошення, розміщене у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Додатка, у якому зазначаються назва, серія, номер та дата видачі Додатка, прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку видано Додаток, найменування навчального закладу, який видав Додаток, та інформація щодо визнання такого Додатка недійсним.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

2.12. Замовник надає виконавцю належним чином завірену виписку з книги (журналу) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків, що засвідчує факт отримання особою Додатка.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

2.13. У замовленні на виготовлення дубліката Додатка вказуються рік закінчення навчального закладу та фактична дата вручення. На дублікаті Додатка відтворюється найменування навчального закладу на дату його закінчення випускником, а посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинними на дату вручення дубліката Додатка. У правому верхньому куті дубліката Додатка зазначається слово «Дублікат».

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

2.14. З дати видачі дубліката Додатка первинний Додаток втрачає чинність. Інформація про видачу дубліката Додатка заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

2.15. Відомості про видачу дубліката Додатка заносяться до книги (журналу) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків навчального закладу із зазначенням серії і номера Додатка та слова «Дублікат». У книзі (журналі) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків у відповідній графі про видачу первинного Додатка робиться відмітка про виданий дублікат.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

III. Видача та облік

3.1. Виготовлені на паперовому носії Додатки передаються виконавцем уповноваженому органу відповідального виконавця, який здійснює їх видачу уповноваженим особам замовників відповідно до умов укладених договорів.

3.2. Навчальний заклад освіти веде облік виданих Додатків.

3.3. Звіт про видані Додатки заповнюється за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку, та надається уповноваженому органу. У разі неотримання випускником Додатка протягом двох місяців з дати його видачі замовник повинен повернути його разом із звітом за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку.

3.4. Замовлення на поточний навчальний рік приймаються тільки після отримання звітів за минулий рік.

{Пункт 3.5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014}

Директор департаменту
вищої освіти

Я.Я. Болюбаш


===================================================================Додаток 1
до Порядку замовлення, видачі
та обліку Додатка до диплома
про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)


ЗВІТ
про видані додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) вищим навчальним закладом


{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013, № 587 від 13.05.2014}
Додаток 2
до Порядку замовлення, видачі
та обліку Додатка до диплома
про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)


ЗВІТ
про невидані додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) вищим навчальним закладом


{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013, № 587 від 13.05.2014}

{Опис виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1708 від 06.12.2013}


: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів