Постанова ВРУ: Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Постанова ВРУ: Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік
2-12-2020

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік


(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 5, ст.43)


Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік:

за роботу "Наукові засади збереження біорізноманіття рослин, що зростають в екстремальних умовах Антарктики та високогірних Карпат":

Конвалюк Ірині Іванівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (далі - НАН України);

Навроцькій Дар’ї Олександрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Іщенко Ользі Олегівні - аспірантці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

за роботу "Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів з практично корисними властивостями":

Походилу Назарію Тарасовичу - доктору хімічних наук, провідному науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Якісні властивості оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами":


Купенко Ользі Петрівні - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" МОН України;

за роботу "Інноваційні інформаційно-вимірювальні комп’ютерно-інтегровані системи для промислових та аграрних підприємств":

Вовні Олександру Володимировичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України;

Лактіонову Івану Сергійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України;

Лебедєву Владиславу Андрійовичу - інженеру Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України;

за роботу "Безреагентні проточні системи для руйнації забруднювачів водного середовища":

Лук’яненко Тетяні Вікторівні - доктору хімічних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України;

за роботу "Наукові та технологічні основи отримання інтерметалідних сплавів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу":

Бєлоконю Юрію Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Запорізького національного університету МОН України;

Бєлоконь Каріні Володимирівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Запорізького національного університету МОН України;

за роботу "Нові ефективні наноструктуровані каталізатори на основі цеолітів та вуглецевих нанотрубок для перетворення спиртів та ненасичених вуглеводнів у цінні продукти хімічної промисловості":

Ларіній Ользі Вікторівні - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

Бичку Ігорю Богдановичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

Жоху Олексію Олексійовичу - кандидату хімічних наук, провідному інженеру Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

за роботу "Вплив рідинних і газоподібних середовищ на контактну взаємодію і руйнування конструкційних матеріалів":

Долінській Ірині Ярославівні - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

Козачку Олегу Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

за роботу "Лазерна наноінженерія поверхні функціональних матеріалів":


Гніліцькому Ярославу Миколайовичу - асистенту кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

за роботу "Комплексне дослідження фізичних властивостей нанорозмірних бінарних систем: стійкість рідкої фази та кінетика взаємодії компонентів":

Мінєнкову Олексію Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Петрушенку Сергію Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

за роботу "Моделювання функціональних органічних емітерів та їх застосування в конструкції високоефективних світловипромінюючих діодів":

Баришнікову Глібу Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

Карауш-Кармазін Наталії Миколаївні - кандидату хімічних наук, старшому лаборанту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

за роботу "Комплексний екологічний підхід до створення нових функціональних матеріалів для потреб хімічного аналізу та технологій":

Ткаченку Олегу Сергійовичу - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Ткаченку Володимиру Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому викладачу кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Фарафонову Володимиру Сергійовичу - кандидату хімічних наук, викладачу кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Захарову Антону Борисовичу - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

за роботу "Інноваційне удосконалення несучих конструкцій вантажних вагонів з підвищенням їх міцнісних характеристик":

Петренку Вячеславу Олександровичу - начальнику Науково-впроваджувального центру Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

Яценко Людмилі Федорівні - кандидату фізико-математичних наук, начальнику управління Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

Карі Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, начальнику відділу Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

Кошелю Олексію Олександровичу - начальнику відділу Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

за роботу "Розроблення гнучких інтелектуалізованих систем керування технологічними об’єктами з високим енергоспоживанням":

Жученку Олексію Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

Цапару Віталію Степановичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

Сазонову Артему Юрійовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

за роботу "Надширокосмугові радари: основи теорії та застосування":

Жилі Семену Сергійовичу - кандидату технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

Одокієнку Олексію Володимировичу - кандидату технічних наук, декану факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

за роботу "Функціональні покриття та оптоелектронні приладові структури на основі тонкоплівкових і наноструктурованих напівпровідникових шарів":


Клєпіковій Катерині Сергіївні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Доброжану Андрію Ігоровичу - викладачу-стажисту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Жадану Дмитру Олеговичу - аспіранту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Технологічні основи виробництва новітніх наноструктурованих електродів літій-іонних акумуляторів":

Кєуш Ліні Геннадіївні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національної металургійної академії України МОН України;

Груб’яку Андрію Богдановичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;

за роботу "Розробка нових підходів для вивчення запрограмованої загибелі клітин на основі органічних барвників та вуглецевих наноматеріалів":

Декалюк Марії Олегівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Пиршеву Кирилу Олександровичу - молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

за роботу "Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю":

Васілевському Олександру Миколайовичу - доктору технічних наук, першому проректору з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету МОН України;

Богомолову Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Гарназі Володимиру Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Кадуку Олександру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

за роботу "Апаратурно-методичний комплекс електрометрії нафтогазових свердловин":

Миронцову Микиті Леонідовичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

за роботу "Практичне використання молюсків для очищення та біоіндикації водойм, профілактики трематодозів":

Уваєвій Олені Іванівні - доктору біологічних наук, професору кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Вибір та обґрунтування основних параметрів двотактного дизеля спеціального призначення форсованого до 1100 кВт":

Кравченку Сергію Сергійовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Пильову Вячеславу Володимировичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Давидовському Леоніду Сергійовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України;

Бекарюку Олександру Миколайовичу - аспіранту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Розробка підходів та засобів підвищення ефективності функціонування мережі екологічного моніторингу довкілля урбанізованих територій":


Яцишину Андрію Васильовичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

Ковач Валерії Омелянівні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

за роботу "Реконструкції природних умов плейстоцену для оцінки зональних особливостей розвитку сучасних ландшафтів та адаптації їх до змін клімату":


Дорошкевичу Сергію Петровичу - кандидату географічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту географії НАН України;

за роботу "Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування":

Яковенку Ігорю Анатолійовичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

за роботу "Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого циклу":

Говорущенко Тетяні Олександрівні - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Хмельницького національного університету МОН України;

за роботу "Вплив активності ядра на гарячі атмосфери галактик раннього типу":


Бабику Юрію Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

за роботу "Розвиток теорії процесів перетворення і генерування енергії асинхронними генераторами":

Ченчевому Володимиру Віталійовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Зачепі Наталії Василівні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

за роботу "Збудження та іонізація субвалентних оболонок атомів лужних металів":

Роман Вікторії Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, провідному інженеру Інституту електронної фізики НАН України;

за роботу "Методи реалізації систем інсерційного моделювання та їх застосування":

Песчаненку Володимиру Сергійовичу - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Полторацькому Максиму Юрійовичу - викладачу кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Тарасіч Юлії Геннадіївні - аспірантці Херсонського державного університету МОН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити виготовлення та в установленому порядку вручення дипломів і нагрудних знаків, а також виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.


Голова Верховної Ради України
Д.РАЗУМКОВ

м. Київ
2 грудня 2020 року
№ 1043-IX

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів