Рейтинг ЗВО України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 15.01.2019 « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Рейтинг ЗВО України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 15.01.2019
1-02-2019

Інформаційний ресурс Scopus.org.ua опублікував оновлену версію рейтингу університетів України за показниками наукової діяльності станом на січень 2019 року.

Наведено показники цитованості у Scopus ЗВО України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.

Установа Кількість публікацій у Scopus Кількість цитувань у Scopus Індекс Гірша (h-індекс) Scopus-ID установи Назва установи в Scopus
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 16926 95898 88 60023137 Taras Shevchenko National University of Kyiv
2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 9264 52600 68 60027251 V. N. Karazin Kharkiv National University
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 6536 37762 60 60080759 Ivan Franko National University of L'viv
4 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3363 14941 59 60068513 Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
5 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 3415 19665 58 60068530 Odessa I.I.Mechnikov National University
6 Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського» 7496 23088 53 60003172 National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
7 Донецький державний медичний університет 1257 7574 45 60014600 Donetsk State Medical University
8 Національний університет "Львівська політехніка" 6121 17187 42 60080765 Lviv Polytechnic National University
9 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3613 13416 42 60020726 Oles Honchar Dnipro National University
10 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 3614 13154 41 60020130 National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute
11 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 945 5696 39 60028222 Danylo Halytsky Lviv State Medical University
12 Сумський державний університет 2141 12066 37 60016511 Sumy State University
13 Ужгородський національний університет 2181 10354 37 60068539 Uzhgorod National University
14 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 643 6265 36 60018265 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
15 Український державний хіміко-технологічний університет 1064 6386 35 60068540 Ukrainian State Chemical Technology University
16 Дніпропетровська державна медична академія 268 6446 34 60070090 State Establishment Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine
17 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 439 4458 34 60070122 The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
18 Таврійський національний університет ім. Вернадського 2527 8639 32 60105157 V.I. Vernadsky Crimean Federal University
19 Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 670 3787 32 60005421 Bogomolets National Medical University
20 Донецький національний університет імені Василя Стуса 1786 5460 31 60027516 Vasyl' Stus Donetsk National University
21 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 489 4606 31 60024416 National University of Kyiv-Mohyla Academy
22 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 1245 4900 30 60068522 National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute
23 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 751 5070 28 60103609 Lesya Ukrainka Eastern European National University
24 Харківський національний університет радіоелектроніки 2896 5929 27 60020615 Kharkiv National University of Radioelectronics
25 Харківський національний медичний університет 542 2111 26 60007414 Kharkiv National Medical University
26 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 326 2987 25 60104585 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
27 Донецький національний технічний університет 1314 2856 25 60025913 Donetsk National Technical University
28 Національний університет біоресурсів і природокористування України 789 2684 25 60015873 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
29 Севастопольський національний технічний університет 1086 2716 23 60068517 Sevastopol State University
30 Одеська національна академія харчових технологій 806 2315 21 60010628 Odessa National Academy of Food Technologies
31 Національний авіаційний університет 1880 3505 20 60008300 National Aviation University
32 Київський національний університет технологій та дизайну 465 2707 20 60103720 Kyiv National University of Technologies and Design
33 Національний університет харчових технологій 532 1943 20 60011864 National University of Food Technologies of Ukraine
34 Одеський національний політехнічний університет 884 1926 19 60008605 Odessa National Polytechnic University
35 Національний фармацевтичний університет 969 2240 18 60002637 National University of Pharmacy
36 Донбаська державна машинобудівна академія 365 2143 18 60080756 Donbass State Engineering Academy
37 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького 206 1267 18 60104553 Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
38 Буковинський державний медичний університет 675 1075 18 60022063 Bukovinian State Medical University
39 Національний лісотехнічний університет України 193 1704 17 60104402 National University of Forestry and Wood Technology Lviv
40 Хмельницький національний університет 393 1490 17 60021463 Khmelnytsky National University
41 Чернігівський національний технологічний університет 301 987 17 60102788 Chernihiv National University of Technology
42 Вінницький національний технічний університет 698 1591 16 60088386 Vinnytsia National Technical University
43 Івано-Франківський національний медичний університет 207 1007 16 60027669 Ivano-Frankivsk National Medical University
44 Національна металургійна академія України 921 1287 15 60103634 National Metallurgical Academy of Ukraine
45 Тернопільський національний економічний університет 557 1120 15 60102163 Ternopil National Economic University
46 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 120 977 15 60088214 K. Ushynsky South Ukrainian Pedagogical University
47 Одеський національний медичний університет 393 917 15 60030626 Odessa State Medical University
48 Криворізький національний університет 389 739 15 60105119 Kryvyi Rih National University
49 Запорізький національний технічний університет 1027 1415 14 60006131 Zaporizhzhia National Technical University
50 Національний гірничий університет України 1102 1350 14 60028371 National Mining University of Ukraine
51 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 544 1136 14 60070091 National Pirogov Memorial Medical University Vinnytsya
52 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 351 929 14 60103780 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
53 Одеський державний екологічний університет 235 900 14 60001687 Odessa State Environmental University
54 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 291 795 14 60007756 Admiral Makarov National University of Shipbuilding
55 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 439 739 14 60099538 Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
56 Луганський державний медичний університет 94 640 14 60026341 Lugansk State Medical University
57 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 193 625 14 60087521 Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University
58 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 543 1329 13 60013556 Ternopil Ivan Puluj National Technical University
59 Київський національний університет будівництва і архітектури 489 1104 13 60103718 Kyiv National University of Construction and Architecture
60 Національний транспортний університет 286 894 13 60068538 National Transport University
61 Запорізький національний університет 431 876 13 60070109 Zaporizhzhia National University
62 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 459 870 13 60109880 Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
63 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (1) 188 868 13 60070130 Volodymyr Dahl East-Ukraine National University
64 Приазовський державний технічний університет 540 787 13 60104085 Pryazovskyi State Technical University
65 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 147 747 13 60096796 Pridneprovskaya State Academy of Building and Architecture
66 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 203 731 13 60108615 Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko
67 Сумський національний аграрний університет 164 596 13 60104424 Sumy National Agrarian University
68 Харківська медична академія післядипломної освіти 366 1108 12 60087517 Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
69 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (2) 466 933 12 60108777 Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
70 Національний університет водного господарства та природокористування 359 690 12 60102787 National University of Water and Environmental Engineering
71 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 328 648 12 60021801 Kharkiv National Automobile and Highway University
72 Чорноморський державний університет імені Петра Могили 195 597 12 60087519 Petro Mohyla Black Sea National University
73 Донецький державний університет управління 70 568 12 60103692 Donetsk State University of Management
74 Житомирський державний технологічний університет 222 522 12 60104151 Zhytomyr State Technological University
75 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 125 517 12 60088375 Luhansk Taras Shevchenko National University
76 Запорізька державна інженерна академія 293 496 12 60104601 Zaporozhye State Engineering Academy
77 Запорізький державний медичний університет 203 699 11 60113330 Zaporizhzhia State Medical University
78 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 285 560 11 60104464 O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
79 Українська медична стоматологічна академія 439 516 11 60070097 Ukrainian Medical Stomatological Academy
80 Львівський  тогрговельно-економічний університет (Львівська комерційна академія) 110 446 11 60086754 Lviv University of Trade and Economics
81 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 163 446 11 60080783 Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture
82 Одеська державна академія будівництва та архітектури 158 441 11 60086575 Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
83 Львівський державний університет фізичної культури 135 365 11 60019622 Lviv State University of Physical Culture
84 Харківcький національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди  36 276 11 60108636 H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
85 Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 608 783 10 60068528 I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
86 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 511 537 10 60008259 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
87 Херсонський державний університет 205 452 10 60010672 Kherson State University
88 Луцький національний технічний університет 344 447 10 60027293 Lutsk National Technical University
89 Криворізький державний педагогічний університет 86 383 10 60109980 Kryvyi Rih State Pedagogical University
90 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 119 362 10 60107262 Lviv State University of Life Safety
91 Криворізький державний педагогічний університет 83 355 10 60109980 Kryvyi Rih State Pedagogical University
92 Житомирський державний університет імені Івана Франка 204 309 10 60104091 Zhytomyr Ivan Franko State University
93 Національний університет фізичного виховання і спорту України 74 304 10 60104612 National University of Physical Education and Sport of Ukraine
94 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 283 597 9 60017228 Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
95 Українська академія друкарства 105 344 9 60030043 Ukrainian Academy of Printing
96 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 259 334 9 60104362 Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
97 Одеський національний економічний університет 80 319 9 60109494 Odessa National Economic University
98 Бердянський державний педагогічний університет 103 317 9 60109901 Berdyansk State Pedagogical University
99 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 132 272 9 60105706 Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University
100 Херсонський національний технічний університет 228 268 9 60110963 Kherson National Technical University
101 Білоцерківський національний аграрний університет 79 240 9 60018449 Bila Tserkva National Agrarian University
102 Донецький національний медичний університет 92 388 8 60103736 Donetsk National Medical University
103 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 277 317 8 60104597 National Pedagogical Dragomanov University
104 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 259 282 8 60088378 O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications
105 Українська інженерно-педагогічна академія 243 253 8 60080775 Ukrainian State Engineering Pedagogical Academy
106 Одеський національний морський університет 158 249 8 60027198 Odessa National Maritime University
107 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 84 208 8 60109900 Sumy State Pedagogical University
108 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 50 181 8 60075429 Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
109 Український державний університет залізничного транспорту 248 335 7 60104416 Ukrainian State University of Railway Transport
110 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 172 316 7 60103668 Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
111 Національний Університет Цивільного Захисту України 111 262 7 60108585 National University of Civil Defence of Ukraine
112 Київський національний торговельно-економічний університет 288 256 7 60103725 Kyiv National University of Trade and Economics
113 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 235 183 7 60103721 Vadim Getman Kyiv National Economic University
114 Харківський державний університет харчування та торгівлі 120 171 7 60104066 Kharkiv State University of Food Technology and Trade
115 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 57 134 7 60104063 Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
116 Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 68 99 7 60104694 Interregional Academy of Personnel Management
117 Львівський національний аграрний університет 101 312 6 60109894 Lviv National Agrarian University
118 Полтавський університет економіки і торгівлі 134 202 6 60105511 Poltava University of Economics and Trade
119 Житомирський Національний Агроекологічний Університет 87 184 6 60109815 Zhytomyr National Agroecological University
120 Міжнародний гуманітарний університет 57 167 6 60105378 International Humanitarian University
121 Міжнародний гуманітарний університет 57 167 6 60105378 International Humanitarian University
122 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 103 151 6 60107587 Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
123 Миколаївський національний аграрний університет 102 137 6 60108748 Mykolayiv National Agrarian University
124 Донбаський державний педагогічний університет 86 128 6 60108647 Donbass State Pedagogical University
125 Університет банківської справи 63 127 6 60106570 Banking University Kyiv
126 Вінницький національний аграрний університет 73 124 6 60110493 Vinnytsia National Agrarian University
127 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 56 123 6 60104391 Open International University of Human Development Ukraine
128 Таврійський державний агротехнологічний університет 79 103 6 60108058 Tavria State Agrotechnological University
129 Харківський національний університет внутрішніх справ 25 27 6 60025462 Kharkiv National University of Internal Affairs
130 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 85 162 5 60104398 Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
131 Центральноукраїнський національний технічний університет 105 128 5 60106553 Central Ukrainian National Technical University
132 Харківський національний університет будівництва та архітектури 114 108 5 60105483 Kharkiv National University of Construction and Architecture
133 Черкаський державний технологічний університет 106 105 5 60086195 Cherkasy State Technological University
134 Національний університет "Одеська морська академія" 163 137 4 60022455 National University - Odessa Maritime Academy
135 Дніпровський державний технічний університет 152 131 4 60102132 Dniprovsk State Technical University
136 Рiвненський Державний Гуманітарний Університет 140 84 4 60108457 Rivne State University of Humanities
137 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 59 63 4 60104615 Alfred Nobel University
138 Київський Університет імені Бориса Грінченка 57 60 4 60105254 Borys Grinchenko Kyiv University
139 Уманський національний університет садівництва 114 60 4 60105106 Uman National University of Horticulture
140 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 15 59 4 60105808 V. Dokuchaev Kharkov National Agrarian University
141 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 45 56 4 60109976 Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
142 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 73 54 4 60104914 Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
143 Національний університет «Острозька академія» 47 51 4 60004414 National University of Ostroh Academy
144 Маріупольський державний університет 24 34 4 60104565 Mariupol State University
145 Університет "Крок" 27 23 4 60023850 KROK University
146 Київський медичний університет 80 137 3 60016442 Kyiv Medical Institute of UAFM
147 Київський славістичний університет 7 37 3 60009532 Kiev Slavonik University
148 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 67 27 3 60104393 Yaroslav Mudryi National Law University
149 Мукачівський державний університет 51 26 3 60104619 Mukachevo State University
150 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 20 46 2 60109889 Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
151 Державний Університет Телекомунікацій 60 31 2 60110445 State University of Telecommunication
152 Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) 19 30 2 60109905 Kyiv National Linguistic University
153 Національна академія державного управління при Президентові України 12 25 2 60080767 National Academy of Public Administration Kyiv
154 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 35 10 2 60108618 Nizhyn Gogol State University
155 Донецкий национальный технический университет, Факультет компьютерных наук и технологий (Державний університет інформатики і штучного інтелекту) 4 8 2 60010311 Institute of Artificial Intelligence Problems
156 Львівський інститут економіки і туризму 7 8 2 60109936 Lviv Institute of Economy and Tourism
157 Національний університет "Одеська юридична академія" 12 8 2 60104390 National University Odessa Law Academy
158 Національний університет «Одеська юридична академія» 12 7 2 60104390 National University Odessa Law Academy
159 Львівський університет бізнесу та права 7 6 2 60107772 Lviv University of Business and Law
160 Київський міжнародний університет
9 5 2 60070129 Kyiv International University
161 Київський національний університет культури і мистецтв 16 2 1 60110906 Kyiv National University of Culture and Arts
162 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 2 0 0 60109954 Berdyansk University of Management and Business
163 Харківський Технологічний Університет «ШАГ» 3 0 0 60113290 Kharkiv University of Technology 'Step'

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів