Постанова КМУ № 927 від 11 листопада 2015 р. « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Постанова КМУ № 927 від 11 листопада 2015 р.
17-11-2015

Текст документа:“Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету” № 927 — редакція від 11.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 11 листопада 2015 р. № 927
Київ


Про затвердження Порядку переведення здобувачів
вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів
державного (місцевого) бюджету, до інших вищих
навчальних закладів для завершення навчання
за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету


Відповідно до частини шостої статті 46 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, що додається.

Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК


Інд. 73

-----------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 927


ПОРЯДОК
переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за
рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих
навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів
державного (місцевого) бюджету


1. Цей Порядок визначає механізм переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету у вищому навчальному закладі, в якого закінчився строк дії сертифіката про акредитацію певної освітньої програми і який не отримав нового сертифіката про акредитацію такої програми (далі — здобувачі), до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету.

2. Переведення здобувачів до вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету здійснюється в межах ліцензованого обсягу.

3. Керівник вищого навчального закладу, в якого закінчився строк дії сертифіката про акредитацію певної освітньої програми і який не отримав нового сертифіката про акредитацію такої програми, зобов’язаний поінформувати про це здобувачів у строк, що становить не менш як 30 днів до закінчення строку дії сертифіката про акредитацію. Інформація про закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката розміщується на офіційному веб-сайті МОН.

4. Здобувачі мають право для завершення навчання самостійно обирати вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку за відповідним ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем), спеціальністю (напрямом підготовки) та формою навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету і в якому відповідна освітня програма акредитована.

Центральний орган виконавчої влади чи інший орган, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад, має право рекомендувати інші вищі навчальні заклади, що належать до сфери його управління, в яких відповідна освітня програма акредитована і які можуть зарахувати здобувачів для завершення навчання.

Здобувач, який має намір перевестися до іншого вищого навчального закладу, особисто подає на ім’я керівника такого закладу заяву про переведення.

Після подання заяви керівник вищого навчального закладу видає наказ про зарахування здобувача на навчання, який верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, і встановлює строк ліквідації академічної різниці (розбіжність, що утворилася внаслідок відмінностей у навчальному плані за спеціальністю (напрямом підготовки), за якою здобувач навчався, і навчальному плані за спеціальністю (напрямом підготовки), за якою буде навчатися) не пізніше ніж дата закінчення першого після зарахування здобувача семестрового контролю згідно з навчальним планом за спеціальністю (напрямом підготовки) відповідного курсу (року навчання) за новим місцем навчання.

При цьому переведення здобувачів:

не потребує погодження з керівником вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання;

може здійснюватися протягом навчального року та під час канікул.

5. Вищий навчальний заклад, до якого переводиться здобувач на навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, має право самостійно здійснювати перерозподіл між формами навчання вакантних місць за однією спеціальністю (напрямом підготовки) з подальшим інформуванням про це центрального органу виконавчої влади чи іншого органу, до сфери управління якого він належить.

У разі відсутності у вищому навчальному закладі вакантних місць за спеціальністю (напрямом підготовки), на яку здійснюється переведення здобувача на навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, переведення може здійснюватися шляхом перерозподілу вакантних місць за іншими спеціальностями (напрямами підготовки) відповідних курсів (років навчання). У такому випадку вищий навчальний заклад звертається з клопотанням до центрального органу виконавчої влади чи іншого органу, до сфери управління якого він належить, який здійснює відповідний перерозподіл вакантних місць. Національний вищий навчальний заклад має право здійснювати перерозподіл державного замовлення за спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення такого закладу з обов’язковим інформуванням про це центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить.

У разі відсутності вакантних місць за іншими спеціальностями (напрямами підготовки) відповідних курсів (років навчання) керівник вищого навчального закладу звертається до центрального органу виконавчої влади чи іншого органу, до сфери управління якого належить такий заклад:

із запитом щодо перерозподілу державного замовлення між вищими навчальними закладами — у разі, коли вищий навчальний заклад, у якого закінчився строк дії сертифіката про акредитацію певної освітньої програми і який не отримав нового сертифіката про акредитацію такої програми, та вищий навчальний заклад, до якого переводиться здобувач, належать до сфери управління одного державного замовника;

з пропозицією щодо перерозподілу державного замовлення між державними замовниками в установленому законодавством порядку — в разі, коли вищий навчальний заклад, у якого закінчився строк дії сертифіката про акредитацію певної освітньої програми і який не отримав нового сертифіката про акредитацію такої програми, та вищий навчальний заклад, до якого переводиться здобувач, належать до сфери управління різних державних замовників.

У разі потреби питання фінансування додаткового обсягу державного замовлення вирішуються в установленому законодавством порядку.

6. Здобувачі, які зараховані на навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету за денною формою навчання і за попереднім місцем навчання отримували стипендію, мають право починаючи з дати зарахування до вищого навчального закладу за новим місцем навчання подати до стипендіальної комісії такого закладу заяву про нарахування їм стипендії починаючи з місяця зарахування.

Рішення щодо виплати стипендії приймається стипендіальною комісією вищого навчального закладу на підставі документів, які подаються здобувачем (залікова книжка; наказ про призначення стипендії за результатам останнього семестрового контролю; виписка з банківського рахунка про виплачену стипендію за попередні місяці; документи, що підтверджують право особи на отримання пільг і гарантій, визначених законодавством для окремих категорій громадян; інші документи, визначені стипендіальною комісією).

Керівник вищого навчального закладу за новим місцем навчання здійснює контроль за вжиттям заходів до запобігання випадкам отримання стипендії у кількох вищих навчальних закладах одночасно.

7. Здобувачі, які зараховані на навчання за денною формою навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, з дати зарахування до вищого навчального закладу за новим місцем навчання зберігають право на отримання державних пільг і гарантій, визначених законодавством для окремих категорій громадян, які вони мали за попереднім місцем навчання, а також набувають відповідних прав у разі зміни їх статусу.

8. Академічна різниця, що утворилася внаслідок відмінностей у навчальних планах за спеціальністю (напрямом підготовки), за якою здобувачі навчалися, і навчальних планах за спеціальністю (напрямом підготовки), за якою будуть навчатися за новим місцем навчання, не вважається академічною заборгованістю на період, визначений для її ліквідації наказом керівника вищого навчального закладу.

9. Відрахування здобувачів з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання або у разі, коли академічна різниця не ліквідована ними в установлений строк за новим місцем навчання, верифікація наказу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, оформлення документів під час переведення, визначення порядку видачі документа про освіту, вирішення інших питань, що виникають під час переведення здобувачів, здійснюються у порядку, встановленому МОН.

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів