Постанова КМУ від 26 серпня 2015 р. № 657 « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Постанова КМУ від 26 серпня 2015 р. № 657
12-09-2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 26 серпня 2015 р. № 657

Київ

Про затвердження Порядку розміщення вищими і
професійно-технічними навчальними закладами на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків
державного сектору економіки тимчасово вільних
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг


Відповідно до частини дев’ятої статті 13 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, що додається.


Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 р. № 657


ПОРЯДОК
розміщення вищими і професійно-технічними
навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках
в установах банків державного сектору економіки тимчасово
вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг


1. Цей Порядок визначає механізм розміщення державними та комунальними вищими і професійно-технічними навчальними закладами, їх відокремленими структурними підрозділами (далі — навчальні заклади) на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих ними за надання платних послуг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

банк державного сектору економіки (далі — банк) — державний банк у значенні, визначеному Законом України “Про банки і банківську діяльність”, або той, в якому держава прямо або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів і до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій, а також віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

платоспроможність навчального закладу — спроможність навчального закладу своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за зобов’язаннями загального фонду та зобов’язаннями за відповідними напрямами використання спеціального фонду;

тимчасово вільні бюджетні кошти — кошти навчального закладу, які отримані ним за надання в установленому порядку платних послуг, обліковуються на відповідному рахунку спеціального фонду навчального закладу на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності та виникнення заборгованості за загальним фондом або відповідними напрямами використання спеціального фонду протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

3. Умовами розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банку є:

1) рішення навчального закладу, прийняте згідно з пунктом 5 частини другої статті 36 Закону України “Про вищу освіту” і оформлене відповідним розпорядчим документом відповідно до частини шостої статті 36 зазначеного Закону, щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

2) наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом обов’язкових умов щодо:

права на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу навчального закладу без сплати банку неустойки;

заборони договірного списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка навчального закладу;

розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов’язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені у договорі:

- таких коштів — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства, або відповідний поточний рахунок навчального закладу, відкритий відповідно до законодавства у банку (далі — поточний рахунок);

- відсотків за користування вкладом (депозитом) — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства;

відповідальності банку відповідно до законодавства у разі порушення договірних зобов’язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення коштів, а також відсотків за користування вкладом (депозитом) із вкладного (депозитного) рахунка на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, та/або відповідний поточний рахунок, з яких перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. Відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь навчального закладу штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки;

обов’язку навчального закладу звернутися до суду в разі відмови банку повернути кошти або відсотки за користування вкладом (депозитом) на умовах та у строки, визначені договором банківського вкладу (депозиту);

3) розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю у галузі освіти, лише у національній валюті;

4) відсутність у навчального закладу на дату розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості за загальним фондом та відповідними напрямами використання спеціального фонду навчального закладу.

4. У разі коли у встановленому законодавством порядку навчальний заклад розмістив на поточних рахунках власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю у галузі освіти, або благодійні внески, або гранти, розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів може здійснюватися у тому ж банку.

5. Для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних
(депозитних) рахунках навчальний заклад з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку формує заявку-пропозицію та надсилає її до банків, що відповідають вимогам, визначеним абзацом другим пункту 2 цього Порядку, а також може розмістити заявку-пропозицію на своєму офіційному
веб-сайті.

Заявка-пропозиція повинна містити реквізити навчального закладу, інформацію про обсяг тимчасово вільних бюджетних коштів, що підлягає розміщенню, умови розміщення, кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення заявки-пропозиції).

6. У разі коли на кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення пропозиція, що повною мірою відповідає умовам, зазначеним у заявці-пропозиції, надійшла тільки від одного банку, договір банківського вкладу (депозиту) укладається з таким банком.

За наявності пропозицій від кількох банків договір банківського вкладу (депозиту) укладається з банком, який за інших рівних умов запропонував найвищу відсоткову ставку на дату укладення договору за вкладом (депозитом) на відповідний строк. У разі коли банки пропонують за інших рівних умов однакові відсоткові ставки, вибір банку здійснюється навчальним закладом самостійно.

Навчальний заклад має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

У разі коли банк відмовляється від укладення договору банківського вкладу (депозиту) з навчальним закладом, навчальний заклад має право визначити інший банк за поданими пропозиціями, розглянувши їх повторно протягом трьох робочих днів.

7. Тимчасово вільні бюджетні кошти перераховуються із спеціальних реєстраційних рахунків навчального закладу, відкритих в органі Казначейства, або поточного рахунка на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті для розміщення таких коштів у банку.

8. Перерахування тимчасово вільних бюджетних коштів здійснюється органами Казначейства або банком у разі дотримання умов, визначених пунктом 3 цього Порядку, та з урахуванням вимог щодо залучення банків, визначених абзацом другим пункту 2 цього Порядку, на підставі поданих навчальним закладом документів, а саме:

1) рішення навчального закладу, оформленого відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього Порядку, щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

2) копії договору банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом, завіреної у встановленому порядку, в якому обов’язково зазначаються:

реквізити відповідних рахунків навчального закладу для обліку коштів спеціального фонду та надходжень спеціального фонду, отриманих від надання платних послуг і розміщення на депозитних (вкладних) рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів, — для навчального закладу — розпорядника коштів державного бюджету;

реквізити відповідних рахунків навчального закладу для обліку коштів спеціального фонду, отриманих від надання платних послуг і розміщення на депозитних (вкладних) рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів, — для навчального закладу — розпорядника коштів місцевих бюджетів;

3) платіжного доручення;

4) письмового повідомлення у довільній формі щодо дати та обсягу коштів, які підлягають перерахуванню із спеціального реєстраційного рахунка, поданого до органу Казначейства не пізніше ніж за три робочих дні до дати перерахування коштів, якщо запланована сума перерахування протягом одного операційного дня не перевищує 2 млн. гривень, і не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати перерахування коштів, якщо запланована сума перерахування протягом одного операційного дня перевищує 2 млн. гривень. Перерахування коштів органом Казначейства здійснюється з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.

У разі внесення у встановленому порядку будь-якої зміни до договору банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом, а також розірвання укладеного договору або укладення додаткового договору навчальний заклад не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дати вчинення відповідного правочину надає його копію, завірену банком, органу Казначейства.

9. Навчальним закладам забороняється здійснювати через вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банку, будь-які операції, що не пов’язані з розміщенням/поверненням тимчасово вільних бюджетних коштів.

10. У разі недотримання навчальним закладом вимог, визначених пунктом 9 цього Порядку, а також неповернення коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банку та відсотків за користування ними у визначені строки на відповідні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, або поточний рахунок, зазначений у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом, орган Казначейства відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України зупиняє операції з бюджетним коштами на рахунках навчального закладу, відкритих в органі Казначейства.

11. У разі коли навчальний заклад перераховує тимчасово вільні бюджетні кошти з поточного рахунка на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий для розміщення таких коштів у цьому або іншому банку, такий навчальний заклад щомісяця до 3 числа інформує орган Казначейства про рух коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банку за формою, встановленою Казначейством, зокрема про суми коштів, що розміщені на вкладних (депозитних) рахунках та повернені з таких рахунків, а також їх залишок на вкладних (депозитних) рахунках.

Казначейство подає щомісяця до 6 числа Мінфіну зведену інформацію про операції, пов’язані з розміщенням на вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів, перерахованих з поточних рахунків та спеціальних реєстраційних рахунків навчальних закладів, відкритих в органах Казначейства, за формою, встановленою Мінфіном.

12. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій, пов’язаних з розміщенням та поверненням тимчасово вільних бюджетних коштів, здійснюється у встановленому законодавством порядку.: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів