МОН: Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
МОН: Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
1-07-2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ


11.06.2015 № 615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2015 р.
за № 731/27176


Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році


На виконання Закону України від 23 квітня 2015 року № 367-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Бондаренко С.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню взаємодії з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр
С.М. Квіт


----------------------------------------------------


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.06.2015 № 615

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2015 р.
за № 731/27176


ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році


1. У пункті 1 розділу І:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:

«конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) (додатки 1, 2), помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності;»;

2) в абзаці десятому:

слово «цифрами» замінити словом «числами»;

доповнити абзац реченням такого змісту: «Пріоритетність визначається під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти.»;

3) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«рейтинговий список вступників – список вступників за напрямами (спеціальностями), що формується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;»;

4) абзац шістнадцятий доповнити реченням такого змісту: «Заяві вступника на участь у конкурсі за цільовим направленням встановлюється найвищий пріоритет.»;

5) після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.».

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

2. У пункті 1 розділу ІІ слова та цифри «відбіркова комісія – для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» замінити словами «відбіркова комісія – для відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.»;

2) у пункті 5 слова «(магістра медичного, ветеринарно-медичного спрямувань та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань)» замінити словами «(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)».

4. У розділі IV:

1) пункт 1 доповнити словами «і вносять до Єдиної бази»;

2) у пункті 2:

в абзаці тринадцятому слова «(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань)» замінити словами «(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)»;

в абзаці двадцять п’ятому слова та цифри «(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань) наведено в додатку 5 до цих Умов)» замінити словами «(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)».

5. У розділі V:

1) пункт 2 після слів «від вступників» доповнити словами «на денну форму навчання»;

2) у пункті 3 слова та цифри «о 12.00 годині 01 серпня» замінити словами та цифрами «о 18.00 годині 31 липня»;

3) у пункті 4 слова та цифри «до 01 серпня» замінити словами та цифрами «до 31 липня»;

4) у пункті 5 слова та цифри «до 01 серпня» замінити словами та цифрами «до 31 липня»;

5) у пункті 6 слова та цифри «до 01 серпня» замінити словами та цифрами «до 31 липня»;

6) у пункті 7:

після слів «та ступеня бакалавра» доповнити пункт словами «(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)»;

цифри «02» замінити цифрами «04»;

7) пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

на місця державного замовлення відповідно до пункту 1 розділу XVI цих Умов до 18.00 години 08 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня.»;

8) у пункті 9:

в абзаці другому цифри «08» замінити цифрами «10»;

в абзаці третьому цифри «14» замінити цифрами «17»;

9) у пункті 10:

після слів «для здобуття» доповнити пункт словами «освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,»;

слова та цифри «до 01 серпня» замінити словами та цифрами «до 31 липня»;

10) у пункті 12 слова та цифри «, але прийом документів розпочинається не раніше 06 липня» виключити.

6. У розділі VI:

1) у пункті 2:

у першому реченні абзацу першого слова «(освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)» замінити словами «(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)»;

слова «ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності)» замінити словами «ніж три заяви»;

абзац другий доповнити реченням такого змісту: «У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.»;

2) у пункті 5:

в абзаці другому слово «документ» замінити словами «копію документа», а слова «– за особистим вибором оригінали або копії» виключити;

в абзаці третьому слова «сертифікат (сертифікати)» замінити словами «копію сертифіката», а слова «– за особистим вибором оригінали або копії» виключити;

в абзаці шостому слова «Інші документи або їх копії» замінити словами «Інші копії документів»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).»;

3) в абзаці другому пункту 12 слова «Адміністратора (розпорядника)» замінити словами «Технічного адміністратора».

7. В абзаці першому пункту 1 розділу VII слова «(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)» замінити словами «(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)».

8. Розділ VIII викласти в такій редакції:

«VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право:

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.».

9. У пункті 4 розділу Х слова «(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)» замінити словами «(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)».

10. Пункт 1 розділу ХІІ після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;».

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

11. Абзац перший пункту 1 розділу XIII після слів «вищих навчальних закладів» доповнити словами «для здобуття ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти».

12. У розділі XIV:

1) у пункті 2 абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;»;

2) у пункті 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІІ цих Умов (для вступників за ступенем бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти) для:»;

доповнити пункт новими абзацами четвертим-сьомим такого змісту:

«осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.»;

3) доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:

«пріоритет заяви, зазначений вступником.»;

4) пункт 5 після слів «Єдиної бази» доповнити словами «з урахуванням пріоритетності».

13. У розділі XV:

1) у пункті 1:

в абзаці другому:

у другому реченні після слів «надаються після завершення» слова «зарахування вступників» замінити словами «виконання вступниками вимог до зарахування»;

у третьому реченні слова «може бути надана» замінити словом «надається»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пунктах 8 та 10 розділу V цих Умов.».

14. Абзаци другий – четвертий пункту 3 розділу XVІ виключити.

15. У розділі XVІІ:

1) пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 – 5 вважати відповідно пунктами 1 – 4;

2) у пункті 1:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до пунктів 1, 2 розділу XVІ цих Умов.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) абзац третій доповнити реченням такого змісту: «Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.».

16. У пункті 1 розділу XVІІІ цифри «9, 11» замінити цифрами «10, 11».

17. Пункт 7 розділу ХХІ викласти в такій редакції:

«7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вищі навчальні заклади, яким було доведено державне замовлення, зобов'язані оприлюднити на власних веб-сайтах та внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць державного замовлення на напрями (спеціальності), у тому числі квоту цільового прийому, кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.».

Директор департаменту
вищої освіти
С.І. Бондаренко
: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів