Щодо обмежень при обранні на посаду керівника вищого навчального закладу « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Щодо обмежень при обранні на посаду керівника вищого навчального закладу
9-06-2015

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу».

Закон № 415-VIII, який Верховна Рада прийняла 14 травня 2015 року, визначає, хто не може претендувати на посаду керівника вищого навчального закладу. Так, не може бути обрана керівником вишу особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена, яка має судимість, яка відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати такі посади, або яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Також не може бути призначена керівником ВНЗ особа, яка підпадає під дію Закону України «Про очищення влади» або яка голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконувач обов’язки керівника вищого навчального закладу, який на день набрання чинності цим Законом підпадає під його дію, підлягає звільненню протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом.

Ці критерії було розроблено за погодженням із професійною спільнотою на вимогу викликів суспільства та в напрямку євроінтеграційного спрямування України.


-------------------------------------------------

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов'язків) керівника вищого навчального закладу

Номер, дата реєстрації:
2599-1 від 23.04.2015
Номер, дата акту
415-VIII
від 14.05.2015

Сесія реєстрації:
2 сесія VIII скликання
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Народний депутат України
Проект
вноситься народним депутатом України:
О.В. Співаковським


Текст законопроекту та супровідні документи:

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про внесення змін до Закону України
“Про вищу освіту” щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу»

_________________________________________


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) такі зміни:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Не може бути обрана, призначена (в тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади».»
У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою.


ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Виконувач обов’язки керівника вищого навчального закладу, який на день набрання чинності цим Закону підпадає під дію
частини 2 статті 42 цього Закону, підлягає звільненню засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) протягом двох тижнів наступних за днем набрання чинності цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.Голова Верховної Ради
України


-----------------------------------------------------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
“Про внесення змін до Закону України
“Про вищу освіту” щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу»1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Конституцією України проголошено, що Україна є соціальна держава і людина визнається найвищою соціальною цінністю. З метою забезпечення всебічного розвитку людини, держава «забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти».
Навчання у вищому навчальному закладі спрямовує майбутнє людини та є одним із її важливих кроків в житті.

І саме від того, як вищий навчальний заклад здійснить навчально-виховний процес залежить не тільки професійний, а й морально-етичний, патріотичний світогляд людини, її компетентності та громадська активність.

Згідно Закону України «Про вищу освіту», безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює його керівник, який є представником вищого навчального закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом і статутом вищого навчального закладу. Він несе повну відповідальність за результати діяльності ВНЗ, а отже від діяльності керівника вищого навчального закладу залежить реалізація навчально-виховного процесу.
Натомість, в Законі України «Про вищу освіту» визначено лише вимоги, відповідність яким є підставою для обрання та призначення на посаду керівника вищого навчального закладу. Жодних же обмежень до такого призначення не передбачається, що, на думку розробників законопроекту, є суттєвою прогалиною законодавства.

З метою уникнення можливості доступу до високої посади керівника вищого навчального закладу осіб, які не мають належних управлінських здібностей, бездоганної репутації, високих особистих якостей та професійних досягнень, вважається за необхідне встановити на законодавчому рівні низку відповідних обмежень.

Після широкого обговорення з громадськістю, світовою спільнотою та провідними експертами, були виділені наступні головні критерії, при відповідності хоча б одному з яких, особа не має права претендувати на посаду керівника або бути призначеною на посаду виконуючого обов’язки керівника вищого навчального закладу.

По-перше – це особи, які мають судимість або які мають стягнення за корупційні правопорушення.

Загальносвітовою є практика недопущення до навчально-виховного процесу даної категорії осіб.

Так як законодавством України передбачено, що особи можуть нести за корупційні правопорушення не тільки кримінальну, але й адміністративну відповідальність, необхідним є окреме виділення даного критерію.
По-друге – особи, котрі зазначені в частині 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади». Метою запровадження механізму люстрації (очищення) влади було підвищення довіри громадян до держави. Тому особи, котрі підпадають під дію даних положень, не мають права очолювати вищі навчальні заклади.
Враховуючи вищезазначене, особа, котра підпадає під один або декілька із вищезазначених критеріїв не матиме права приймати участь у конкурсі на зайняття посади керівника вищого навчального закладу, та бути призначеною виконуючим обов’язки керівника вищого навчального закладу.

Стосовно осіб, котрі вже перебувають на посаді виконуючого обов’язки керівника вищого навчального закладу – то ці особи мають бути звільнені центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, або іншим органом, до сфери управління якого належить даний вищий навчальний заклад.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Метою прийняття цього законопроекту є відновлення довіри учасників освітнього процесу діяльності вищих навчальних закладів та забезпечення гідної репутації українських освітніх закладів в умовах розбудови української державності та демократизації, культурного та духовного відродження українського народу.
Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення участі в виборах на посаду керівника вищого навчального закладу лише тих осіб, які не підпадають під відповідні критерії. Ці критерії було розроблено за погодженням із професійною спільнотою на вимогу викликів суспільства та в напрямку євроінтеграційного спрямування України з метою утвердження в суспільстві верховенства права, законності та підвищення ефективності боротьби з корупцією, виховання відповідних морально-етичних та професійних якостей.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України

Проект передбачає внесення змін до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» шляхом її доповнення новою частиною другою, відповідно до якої не може бути обрана, призначена (в тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади».


Крім того, передбачено негайне звільнення осіб, котрі виконують обов’язки керівника вищого навчального закладу у випадку, якщо вони підпадають під один із зазначених в проекті критеріїв.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання.

Сферу правового регулювання унормовано наступними нормативно-правовими актами:
- Конституцією України;
- Законом України “Про вищу освіту”.
Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Реалізація проекту сприятиме призначення на посаду керівників та виконуючих обов’язки керівників навчальних закладів високоморальних етичних та кваліфікованих осіб, що в свою чергу сприятиме розвитку освіти та слугуватиме економічному розвитку країни в цілому та інтеграції в світову спільноту.

Народний депутат України
Співаковський О.В.
№ 380За інформацією:
president.gov.ua,
w1.c1.rada.gov.ua
Додатково:

МОН: «Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

МОН розпочало люстрацію кадрів епохи Табачника: оприлюднено перші декларації про доходи

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів