Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2014 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2014 році
22-04-2015

Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2014 році.

Дані для проекту з визначення рейтингів університетів - "Топ 200 Україна" у 2015 роціНеобхідну статистичну інформацію отримано з:
«Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»
державного підприємства
"Український інститут промислової власності" .


Для пошуку даних ми використали:

на сайті - "Український інститут промислової власності"


Розділ - Винаходи за 2014 рік

Пошукова форма (сторінка): http://base.uipv.org/searchINV/

Умови пошуку:

поле - «Номер патенту»: >=104124<=107441 (номери першого та останнього патентів виданих в 2014 р)
поле - «Дата, з якої є чинними права»: >=01.01.2014<=31.12.2014
поле - «Заявник»: Назва вищого навчального закладуРозділ - Корисні моделі за 2014 рік

Пошукова форма (сторінка): http://base.uipv.org/searchINV/

Умови пошуку:

поле - «Номер патенту»: >=86499<=95694 (номери першого та останнього патентів виданих в 2014 р)
поле - «Дата, з якої є чинними права»: >=01.01.2014<=31.12.2014
поле - «Заявник»: Назва вищого навчального закладу


Розділ - Промислові зразки за 2014 рік

Пошукова форма (сторінка): http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp

Умови пошуку:

поле - «Дата, з якої є чинними права»: >=01.01.2014<=31.12.2014
поле - «Заявник»: Назва вищого навчального закладу


Таблиця отриманих результатів:N п/пНазва ВНЗВинаходиКорисні моделіПромислові зразки
1Академія адвокатури України000
2Академія економіки000
3Академія муніципального управління000
4Академія праці, соціальних відносин і туризму000
5Бердянський державний педагогічний університет000
6Бердянський університет менеджменту і бізнесу000
7Білоцерківський національний аграрний університет000
8Буковинський державний медичний університет1910
9Буковинський державний фінансово-економічний університет000
10Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського000
11Вінницький національний аграрний університет5400
12Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова5710
13Вінницький національний технічний університет61710
14Вінницький фінансово-економічний університет000
15Волинський інститут економіки та менеджменту 000
16Глухівський національний педагогічний університет000
17Державна льотна академія України000
18Державний економіко-технологічний університет транспорту030
19Державний університет телекомунікацій020
20Дніпродзержинський державний технічний університет4170
21Дніпропетровська медична академія110
22Дніпропетровська державна фінансова академія000
23Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет020
24Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту000
25Дніпропетровський національний університет16190
26Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна6570
27Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля000
28Донбаська державна машинобудівна академія0530
29Донбаська національна академія будівництва і архітектури000
30Донбаський державний педагогічний університет000
31Донбаський державний технічний університет1310
32Донецька академія автомобiльного транспорту000
33Донецька державна музична академія ім. С.С. Прокоф'єва000
34Донецький державний університет управління000
35Донецький інститут туристичного бізнесу000
36Донецький національний медичний університет ім. М. Горького0250
37Донецький національний технічний університет17250
38Донецький національний університет1510
39Донецький національний університет економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського000
40Донецький університет економіки та права000
41Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка000
42Житомирський державний технологічний університет900
43Житомирський державний університет імені Івана Франка100
44Житомирський національний агроекологічний університет300
45Запорізька державна інженерна академія090
46Запорізький державний медичний університет0630
47Запорізький національний технічний університет2200
48Запорізький національний університет4260
49Івано-франківський національний медичний університет100
50Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу10170
51Ізмаїльський державний гуманітарний університет000
52Кам'янець-Подільський національний університет000
53Київська гуманітарна академія000
54Київський економічний інститут менеджменту000
55Київський медичний університет УАНМ000
56Київський міжнародний університет000
57Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана000
58Київський національний лінгвістичний університет000
59Київський національний торговельно-економічний університет0280
60Київський національний університет будівництва і архітектури0130
61Київський національний університет імені Тараса Шевченка1590
62Київський національний університет культури і мистецтв000
63Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого000
64Київський національний університет технологій та дизайну01110
65Київський славістичний університет000
66Київський університет імені Бориса Грінченка000
67Київський університет права Національної академії наук України000
68Київський університет ринкових відносин000
69Київський університет туризму, економіки і права000
70Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка000
71Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки000
72Кіровоградський національний технічний університет1320
73Класичний приватний університет000
74Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка000
75Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського1520
76Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління000
77Криворізький національний університет1480
78Кримський гуманітарний університет000
79Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського000
80Кримський інженерно-педагогічний університет000
81Кримський інститут економіки та господарського права000
82Луганський державний медичний університет000
83Луганський національний аграрний університет0100
84Луганський національний університет імені Тараса Шевченка3100
85Луцький національний технічний університет4160
86Львівська державна фінансова академія000
87Львівська комерційна академія010
88Львівська національна академія мистецтв000
89Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка000
90Львівський державний університет фізичної культури030
91Львівський інститут менеджменту000
92Львівський національний аграрний університет0190
93Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького0380
94Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького0140
95Львівський національний університет імені Івана Франка1430
96Маріупольський державний університет010
97Мелітопольський державний педагогічний університет030
98Миколаївський національний аграрний університет020
99Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського000
100Міжнародний науково-технічний університет000
101Міжнародний Соломонів університет000
102Міжнародний університет бізнесу і права000
103Міжнародний університет фінансів000
104Національна академія державного управління при Президентові України000
105Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв000
106Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури000
107Національна академія природоохоронного та курортного будівництва020
108Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України000
109Національна академія управління000
110Національна металургійна академія України21200
111Національна музична академія України імені П.І. Чайковського000
112Національний авіаційний університет5613
113Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"27720
114Національний гірничий університет27360
115Національний лісотехнічний університет України090
116Національний медичний університет імені О.О. Богомольця01590
117Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова000
118Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"9740
119НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"9700
120Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"82013
121Національний транспортний університет9140
122Національний університет "Києво-Могилянська академія"010
123Національний університет "Львівська політехніка"26630
124Національний університет "Одеська юридична академія"000
125Національний університет "Острозька академія"000
126Національний університет біоресурсів і природокористування України651550
127Національний університет водного господарства та природокористування2330
128Національний університет державної податкової служби України000
129Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова5190
130Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)040
131Національний університет харчових технологій1102630
132Національний університет цивільного захисту України490
133Національний фармацевтичний університет32640
134Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого000
135Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя050
136Одеська державна академія будівництва та архітектури150
137Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова1130
138Одеська національна академія харчових технологій10910
139Одеська національна морська академія140
140Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової000
141Одеський державний аграрний університет010
142Одеський державний екологічний університет000
143Одеський національний економічний університет000
144Одеський національний медичний університет31580
145Одеський національний морський університет100
146Одеський національний політехнічний університет250
147Одеський національний університет імені І.І. Мечникова3260
148Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди000
149Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського000
150Подільський державний аграрно-технічний університет910
151Полтавська державна аграрна академія000
152Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка000
153Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка3270
154Полтавський університет економіки і торгівлі240
155Приазовський державний технічний університет23440
156Придніпровська державна академія будівництва та архітектури0170
157Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника050
158Рівненський державний гуманітарний університет000
159Севастопольський національний технічний університет750
160Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості030
161Слов'янський державний педагогічний університет000
162Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка000
163Сумський державний університет4480
164Сумський національний аграрний університет0240
165Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 000
166Східноєвропейський університет економіки і менеджменту000
167Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля91060
168Таврійський гуманітарно-екологічний інститут000
169Таврійський державний агротехнологічний університет1480
170Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського060
171Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського0340
172Тернопільський комерційний інститут000
173Тернопільський національний економічний університет310
174Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка000
175Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя1410
176Ужгородський національний університет19350
177Українська академія банківської справи Національного банку України000
178Українська академія бізнесу та підприємництва000
179Українська академія друкарства1481
180Українська державна академія залізничного транспорту14150
181Українська інженерно-педагогічна академія0740
182Українська медична стоматологічна академія0270
183Український державний хіміко-технологічний університет2890
184Український інститут лінгвістики і менеджменту000
185Українсько-Американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"000
186Уманський державний педагогічний університет030
187Уманський національний університет садівництва0120
188Університет банківської справи НБУ000
189Університет економіки і підприємництва000
190Університет економіки та права "КРОК"000
191Харківська державна академія дизайну і мистецтв000
192Харківська державна академія культури000
193Харківська державна академія фізичної культури000
194Харківська державна зооветеринарна академія000
195Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 00
196Харківський державний університет харчування та торгівлі6440
197Харківський національний автомобільно-дорожній університет19430
198Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва000
199Харківський національний економічний університет000
200Харківський національний медичний університет10570
201Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди020
202Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка030
203Харківський національний університет будівництва та архітектури720
204Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна3150
205Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського000
206Харківський національний університет міського господарства3170
207Харківський національний університет радіоелектроніки17320
208Харківський соціально-економічний інститут000
209Херсонський державний аграрний університет020
210ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ10 
211Херсонський державний університет030
212Херсонський економічно-правовий інститут000
213Херсонський національний технічний університет1220
214Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія000
215Хмельницький економічний університет000
216Хмельницький національний університет1330
217Хмельницький університет управління та права000
218Черкаський державний технологічний університет070
219Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького000
220Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича1240
221Чернігівський державний інститут економіки і управління500
222Чернігівський національний  технологічний університет0120
223Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка000
224Чорноморський державний університет імені Петра Могили1100
225Ялтинський університет менеджменту000


Як ми визначали номери першого та останнього патентів виданих в 2014 р:


Офіційний бюлетень «Промислова власність» видається двічі на місяць. Якщо ввести в поле 46 «Номер бюлетеня» значення 1/2014, ми можемо визначити номер першого патенту на винахід та корисну модель за 2014 рік. Якщо ввести в поле 46 «Номер бюлетеня» значення 24/2014, ми можемо визначити номер останнього патенту на винахід та корисну модель за 2014 рік. Одночасно ми впевнюємося, що діапазони цих номерів не перетинаються в межах одного року. Визначати ці діапозони номерів патентів необхідно тому, що в пошуковій базі «Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» відображаються дані двох реєстрів: реєстру винаходів та реєстру корисних моделей. Відповідно до цього при пошуку для відокремлення даних про винаходи від даних про корисні моделі необхідно окрім встановлення діапазону часу >=01.01.2014<=31.12.2014 встановлювати ще й діапазон номерів. Оскільки в пошуковій базі «Інтерактивна БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні» дані тільки одного реєстру (промислових зразків), то достатньо встановлення тільки діапазону часу >=01.01.2014<=31.12.2014.

Надіємось, що скориставшись нашими поясненнями, Ви зможете самостійно віднайти інформацію про кількість патентів отриманих ВНЗ. База даних відкрита.Довідка:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ
"07" червня 2000р. № 175Про створення державного підприємства
"Український Інститут промислової власності"На виконання Указу Президента України від 15 грудня 1999 p. № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 p. № 601 "Про утворення Державного Департаменту інтелектуальної власності у складі Міністерства освіти і науки України"

НАКАЗУЮ

1. Створити державне підприємство "Український інститут промислової власності" на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності", що ліквідуються, включити його до сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності та розмістити (на умовах оренди) за адресою: м Київ, вул Сім'ї Хохлових, 15.

2. Призначити Новікова C.I. директором державного підприємства "Український інститут промислової власності", якому в місячний термін розробити і затвердити статут державного підприємства "Український інститут промислової власності" та вирішити питання його державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

3. Голові Державного департаменту інтелектуальної власності Паладію М.В в місячний термін: - вирішити питання щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності державного підприємства "Український Інститут промислової власності" і організувати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності"; - укласти контракт з директором державного підприємства "Український Інститут промислової власності" згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В. КРЕМЕНЬ

Наказом МОН України № 459 від 20 вересня 2000 року до цього наказу внесено зміни.

_________________________________________________________Якщо помітили помилку - дописуйте на адресу:
unesco-cepes@osvita.net або inf@euroosvita.net
(сторінку оновлено: 13.05.2014)
euroosvita.net
за інформацією: uipv.org
Додатково:

Показники винахідницької активності наукових установ академічного профілю та навчальних закладів (2010 - 2014)

Інформація для нового рейтингу ВНЗ Топ-200 Україна

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів