Постанова КМУ від 31.03.2015 №193: Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Постанова КМУ від 31.03.2015 №193: Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка
15-04-2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 31 березня 2015 р. № 193
Про документи про вищу освіту
(наукові ступені) державного зразка


Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, що додається.

2. Установити, що:

- гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не повинна перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- інформація про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що міститься в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатках до них, зберігається в таких навчальних закладах;

- документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну;

- дипломи спеціаліста (спеціаліста з відзнакою), що видаються відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, повинні містити інформацію, передбачену затвердженим цією постановою переліком для дипломів бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), а дипломи молодшого спеціаліста (молодшого спеціаліста з відзнакою), що видаються відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону, — для дипломів молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою).

3. Міністерству освіти і науки затвердити у місячний строк форму документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразок академічної довідки.


Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК


Найменування документаІнформація, яка повинна міститися в документі
1. Диплом молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою)

найменування документа про вищу освіту

прізвище, ім'я, по батькові випускника

найменування вищого навчального закладу, що видав диплом (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу — найменування такого підрозділу)

рік закінчення вищого навчального закладу

кваліфікація випускника (здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізація, в деяких випадках — професійна кваліфікація)

серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення державної реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу

інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

Додаток до диплома

найменування додатка

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома

реєстраційний номер та дата видачі додатка

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження випускника

інформація про попередній документ про освіту

найменування вищого навчального закладу, що видав диплом (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу — найменування такого підрозділу)

строк навчання

форма навчання

спеціальність та спеціалізація (професійна кваліфікація), дата прийняття відповідного рішення екзаменаційної комісії

періоди практики

академічні та професійні права

дата вступу до вищого навчального закладу та дата його закінчення

результати навчання із зазначенням навчальних дисциплін, годин, оцінок, балів

кваліфікаційна робота (тема, час виконання, оцінка)

інформація про атестацію

додаткова інформація (тип вищого навчального закладу, умови вступу, вимоги освітньої програми, навчальне навантаження, система іспитів, шкала оцінок)

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу, підпис, прізвище та ініціали голови екзаменаційної комісії

інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

Додаток до диплома європейського зразка, що виготовляється за формою, затвердженою Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, Радою Європи і UNESCO/CEPES

найменування додатка

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома

реєстраційний номер та дата видачі додатка

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження випускника

інформація про здобуту кваліфікацію (кваліфікація, основний напрям підготовки за кваліфікацією, найменування і статус вищого навчального закладу, який здійснював навчання та присвоїв кваліфікацію, мови навчання)

кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій

зміст та результати навчання (форма навчання, вимоги освітньої програми, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання, у тому числі оцінки, години, кредити,
рейтинги, бали за національною шкалою та Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, схема оцінювання, довідник з розподілу оцінок, загальна класифікація присвоєної кваліфікації)

академічні та професійні права

додаткова інформація (строк навчання, інформація про атестацію, контактна інформація вищого навчального закладу, інформація про попередній документ про освіту)

відомості про національну систему вищої освіти

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу

інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

2. Диплом доктора філософії та доктора наук

найменування документа про вищу освіту

серія та реєстраційний номер диплома

дата набрання чинності рішенням спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня

прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня

найменування вищого навчального закладу (наукової установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка

найменування вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення

кваліфікація здобувача наукового ступеня (здобутий науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність)

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи)

інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка

найменування додатка

серія та реєстраційний номер диплома

реєстраційний номер додатка до диплома

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження здобувача наукового ступеня

найменування вищого навчального закладу (наукової установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка

зміст та результати навчання (форма навчання, назви дисциплін, результати навчання, у тому числі оцінки та кількість кредитів за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, строк навчання)

інформація про атестацію, проведену спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи), із зазначенням найменування вищого навчального закладу (наукової установи), інформації про акредитацію вченої ради Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та дати публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації

дата набрання чинності рішенням спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії

кваліфікація здобувача наукового ступеня (здобутий науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність)

академічні та професійні права

додаткова інформація (контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого (якої) присудила науковий ступінь доктора філософії, інформація про попередній документ про освіту)

відомості про національну систему вищої освіти (наукові ступені)

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи)

інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)---------
Примітки:

1. Інформація, зазначена в цьому переліку, формується вищими навчальними закладами з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти та зазначається в дипломі молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою) та додатках до них українською мовою, а в дипломах бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), доктора філософії, доктора наук, додатку до диплома європейського зразка, що виготовляється за формою, затвердженою Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, Радою Європи і UNESCO/CEPES, та додатку до диплома доктора філософії європейського зразка — українською та англійською мовами із зазначенням такого тексту:

“У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою/In case of being in the diploma of any divergences, text prevails by Ukrainian”.

2. У документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка повинно міститися зображення малого Державного Герба України і напис “УКРАЇНА”.

3. У дипломі молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), що видається випускникові, який є іноземцем або особою без громадянства, що прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на тимчасове проживання, також повинна міститися фотографія випускника, а у дипломі, що видається іноземцеві або особі без громадянства, що навчалися в двох або більше вищих навчальних закладах, зазначається рік вступу та повне найменування вищого навчального закладу, до якого іноземець або особа без громадянства вступили на початку навчання в Україні.

4. Інформація про результати навчання із зазначенням навчальних дисциплін, годин, оцінок, балів, а також кредити і рейтинги за національною шкалою та Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою осіб, які переведені протягом 2014/15 навчального року з вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, до вищого навчального закладу, в якому вони допущені до занять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785 “Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1974), та завершили навчання, здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень і пройшли атестацію, зазначається за умови наявності підтверджених відомостей про результати навчання таких осіб, а у разі їх відсутності ставиться відповідна відмітка.


Додатково:

Інна Совсун: «У нас немає базових показників, на які ставки працюють наші викладачі, яким є реальний стан забезпечення університетів...»

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів