Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України
7-10-2014

"Урядовий кур`єр" від 07.10.14 р. № 184


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 1 жовтня 2014 р. № 492

Київ

Про затвердження Положення про
Державне агентство з питань електронного
урядування України


Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, що додається.Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 492


ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство з питань
електронного урядування України


1. Державне агентство з питань електронного урядування України (далі — Агентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Агентства є:

1) реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;

2) внесення на розгляд Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.


4. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністру України — Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

2) організовує проведення прогнозно-аналітичних досліджень стану розвитку інформаційного суспільства, електронного урядування та сфери інформатизації;

3) виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації, зокрема:
здійснює моніторинг у сфері інформатизації;
погоджує галузеві, регіональні програми та проекти інформатизації, програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування, здійснює їх координацію і вносить подання Кабінетові Міністрів України щодо зупинення виконання таких програм та проектів;
забезпечує методологічну, нормативно-правову, інформаційну та організаційну підтримку процесів формування і виконання Національної програми інформатизації;
доповідає щороку Кабінетові Міністрів України про стан інформатизації в Україні;
подає щороку Кабінетові Міністрів України завдання Національної програми інформатизації на наступні три роки і проект програми завдань (робіт) на наступний бюджетний рік;
вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Національної програми інформатизації;


4) здійснює державну реєстрацію електронних інформаційних ресурсів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права, доступ до яких здійснюється через телекомунікаційні мережі загального користування, та видає відповідні свідоцтва;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, належне функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України з можливістю інтеграції інформаційних ресурсів центральних та місцевих органів виконавчої влади, що розміщені в Інтернеті;

6) проводить моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та про його результати інформує щороку Кабінет Міністрів України;

7) координує діяльність органів виконавчої влади, пов’язану із створенням та інтеграцією електронних інформаційних систем і ресурсів в Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та наданням інформаційних та інших послуг через електронну інформаційну систему “Електронний Уряд”;

8) координує та контролює роботи, пов’язані із створенням, веденням і забезпеченням функціонування Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, визначає правила користування ним;

9) розробляє вимоги до форматів даних електронного документообігу в державних органах;

10) розробляє пропозиції щодо:


- визначення цілей і завдань державної інформаційної політики, шляхів її реалізації;
- забезпечення загальної координації діяльності державних органів з питань розвитку інформаційного суспільства;
- встановлення стандартів, норм, правил, порядків, класифікаторів у сфері інформатизації, електронного урядування та розвитку інформаційного суспільства;
визначення порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади; порядку функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади;

11) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо:

- розвитку електронного урядування;
- створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
- створення Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів;

12) розробляє і здійснює разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи щодо розвитку інформаційного суспільства;

13) створює та забезпечує функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”;

14) координує адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернету;

15) забезпечує:


- функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства;
- проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів);

16) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо функціонування електронного документообігу;

17) бере участь у здійсненні заходів із застосування електронного цифрового підпису;

18) визначає у межах повноважень, передбачених законом, особливості захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

19) бере участь у:

- визначенні пріоритетних напрямів інформатизації та забезпеченні інформаційної безпеки держави;
- створенні, впровадженні та забезпеченні функціонування інформаційних систем, необхідних для функціонування загальнодержавної інформаційної системи;
- створенні Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

20) сприяє залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері інформатизації, електронного урядування, користування національними інформаційними ресурсами;

21) бере участь в організації навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформатизації, електронного урядування;

22) інформує громадськість про стан розвитку інформаційного суспільства та пропагує переваги його побудови;


23) сприяє впровадженню у державних органах та органах місцевого самоврядування технологій електронного урядування;

24) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

25) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Агентства, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.


5. Агентство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Агентства, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Агентства та на керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Агентства;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Агентства, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.


6. Агентство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари, виставки в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;


4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати нагляд і контроль за формуванням та виконанням Національної програми інформатизації.


7. Агентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Агентство в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України і наказів Мінрегіону видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. Агентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

10. Голова Агентства:

1) очолює Агентство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує та контролює виконання в апараті Агентства Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону з питань, що належать до компетенції Агентства;


3) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, зокрема розроблені Агентством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) подає на затвердження Віце-прем’єр-міністру України — Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства плани роботи Агентства;


5) забезпечує виконання Агентством наказів Мінрегіону та доручень Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питань, що належать до компетенції Агентства;

6) звітує перед Віце-прем’єр-міністром України — Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про виконання планів роботи Агентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Агентства, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Агентства;

8) заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства;

9) забезпечує взаємодію Агентства з визначеним Віце-прем’єр-міністром України — Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства структурним підрозділом апарату Мінрегіону, відповідальним за взаємодію з Агентством;


10) забезпечує дотримання встановленого Віце-прем’єр-міністром України — Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і Агентством та своєчасність її подання;

11) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Агентства (якщо інше не передбачено законом);

12) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Агентства;


13) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Агентства до відзначення державними нагородами;

14) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Агентства, присвоює їм ранги державних службовців;

15) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними;

16) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України — Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Агентства;

17) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

18) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

19) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Агентства;

20) утворює комісії, робочі та експертні групи;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;


22) підписує накази Агентства;

23) дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Агентства доручення;

24) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Агентство;

25) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Агентства;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.


11. Голова Агентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Агентства, обговорення основних питань діяльності в Агентстві може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Агентства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Агентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Агентства.
Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Агентства.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Агентства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Агентства затверджує його Голова за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України — Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Штатний розпис, кошторис апарату Агентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Агентство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.


Додатково:

Національний інститут стратегічних досліджень: "Питання розвитку цифрової культури українського соціуму"

Рейтинг інформаційної відкритості сайтів центральних органів виконавчої влади України — 2013

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів