ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами
18-08-2014

Документ 1197-2011-п, чинний,
поточна редакція — Редакція від 16.08.2014
Зі змінами внесеними постановою КМУ №319 від 06.08.2014КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 23 листопада 2011 р. № 1197
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами


{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 85 від 01.02.2012
№ 538 від 07.08.2013
№ 319 від 06.08.2014}


Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, що додається.

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ


Інд. 70

----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1197


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами


{У тексті Порядку слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОН у державному бюджеті за програмою “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання (далі - бюджетні кошти), зокрема для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм та проектів вищими навчальними закладами та науковими установами.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 85 від 01.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 319 від 06.08.2014}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН.

Бюджетні кошти надаються їх розпорядникам нижчого рівня, що перебувають у сфері управління МОН, і одержувачам бюджетних коштів - переможцям конкурсного відбору.

Виконавці робіт, зазначених у програмах науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, двосторонніх міжнародних програмах, визначаються на підставі протоколів спільних комісій з питань науково-технічного співробітництва (далі - комісії) або інших документів, передбачених міжнародними договорами.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами відповідно до міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку;

підготовку та проведення засідань комісій, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання зазначених програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, зокрема забезпечення перебування членів комісій (оренда приміщень та обладнання, оплата проживання і придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів; здійснення відряджень у межах України та за кордон членів офіційних делегацій, у тому числі придбання квитків, страхових полісів, оплата вартості проживання, сплата зборів та внесення плати за оформлення візових документів, відшкодування добових витрат; транспортне обслуговування та обслуговування в залах офіційних делегацій, аеропортах і залізничних вокзалах на території України членів офіційних українських та іноземних делегацій, буфетне обслуговування під час проведення заходів, проведення протокольних заходів від імені голови офіційної української делегації; оплата послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів офіційних іноземних делегацій; оренда обладнання, необхідного для надання таких послуг; придбання сувенірної та квіткової продукції, протокольної атрибутики (прапорів, настільних прапорців, бланків запрошень і конвертів, вітальних листівок), виготовлення візитних карток для членів офіційних українських делегацій; інші представницькі витрати);

фінансову підтримку функціонування національних контактних пунктів, створених на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що віднесені до сфери управління МОН.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 319 від 06.08.2014}

Службові відрядження за кордон за рахунок бюджетних коштів здійснюються з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 319 від 06.08.2014}

Витрати, пов'язані з відрядженням осіб, які не включені до складу офіційних делегацій, та їх участю в роботі комісій, робочих груп, інших наукових та науково-практичних заходах, здійснюються за рахунок коштів закладів, установ та організацій, у яких вони працюють і які їх направили для участі в таких заходах.

4. Перелік міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів, необхідний обсяг їх фінансування, протоколи щодо умов і строків проведення конкурсів, пріоритети наукових досліджень затверджуються комісіями.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням заходів з виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами відповідно до міжнародних договорів, підготовкою та проведенням засідань комісій;

оплату посередницьких послуг;

проведення заходів, видатки за якими здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених для виконання інших бюджетних програм;

здійснення заходів з метою отримання прибутку.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у встановленому законом порядку.

Головний розпорядник бюджетних коштів, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів дотримуються положень законодавства щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, встановлених Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916) та іншими нормативно-правовими актами.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 319 від 06.08.2014}

Вимоги щодо оплати товарів, робіт і послуг визначаються договором про виконання науково-технічних робіт між головним розпорядником, розпорядником нижчого рівня і одержувачем бюджетних коштів.

7. Для організації та проведення засідань спільних комісій, робочих груп та інших протокольних заходів на умовах конкурсного відбору наказом МОН визначається виконавець, що належить до сфери управління МОН, має належний досвід організації та проведення міжнародних заходів, відповідне організаційне, матеріальне та кадрове забезпечення.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому порядку.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 319 від 06.08.2014}

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, в тому числі за результативними показниками, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено порушення вимог бюджетного законодавства, до головного розпорядника та одержувачів бюджетних коштів застосовуються заходи впливу відповідно до законодавства.Додатково:

Міністр освіти і науки Сергій Квіт: «Українська ІТ-галузь повинна витіснити металургію»

ЗАКОН УКРАЇНИ: Про індустріальні парки

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

: анонси :
: акценти :
Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2023"
ЗУІ ім.Ференца Ракоці ІІ: Світ побачила нова редакція європейського кодексу дослідницької доброчесності
World Universities Web Ranking 2024 - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті
University World News: Епоха шанобливого ставлення до глобальних рейтингів добігає кінця
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2023 році
EUA стимулює впровадження дорожньої карти сталого розвитку для університетів
University World News: Переосмислення інтернаціоналізації в епоху полікризи
МОН: 50 онлайн-курсів від провідних університетів світу будуть доступні українською
Опубліковано рейтинг університетів від The Times Higher Education - World University Rankings 2024
Опубліковано QS Europe University Rankings 2024
Інформацію про 10 кращих ЗВО в рейтингу «Топ-200 Україна 2023» представлено на сайті IREG Observatory
НБУ: Пам'ятні монети ЗВО України (станом на 06.07.2023)
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів