Питання-відповіді щодо ВСТУПу-2014 « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Питання-відповіді щодо ВСТУПу-2014
19-07-2014

Підготовлено на підставі Умов прийому до ВНЗ України в 2014 році№ п/пЗапитанняВідповідь
1Якими законодавчими і нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?Організація і проведення вступної кампанії в 2014 році регламентується наступними документами:
-    Закон України «Про вищу освіту»
-    Умови прийому до ВНЗ України в 2014 році, затверджені наказом МОН від 29.10.2013 р. № 1510, зареєстрованим в Мінюсті 31.10.2013 р. за № 1855/24387. Зміни до Умов прийому затверджені наказами МОН від 07.05.2014 р. № 553 та від 26.06.2014 р. № 759, зареєстрованими в Мінюсті
-    Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затверджений наказом МОН від 29.10.2013 р. № 1510, зареєстрованим в Мінюсті 31.10.2013 р. за № 1855/24387
-    Правила прийому до ВНЗ в 2014 році, що розробляються та затверджуються кожним вищим навчальним закладом і погоджуються МОН, Положення про приймальну комісію ВНЗ
2Вступ відбувається за напрямами чи за спеціальностями?

Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
6.3. Вступ на навчання відбувається:
-    за ОКР бакалавра за напрямами;
-    за ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра - за спеціальностями.

3Які встановлено вимоги до рівня освіти вступників на ОКР молодший спеціаліст?Розділ ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1.    На навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям ПЗСО за денною формою навчання приймаються особи з БЗСО (свідоцтво про закінчення 9 кл.). (в ЄДЕБО відображається: ОКР Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти, 1 курс)
3.2.    На навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста приймаються особи з ПЗСО. - (в ЄДЕБО відображається: ОКР Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс)
3.5. На навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста на основі БЗСО ВНЗ мають право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули ПЗСО. - (в ЄДЕБО відображається: ОКР Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти, 2 курс) ВНЗ мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР кваліфікованого робітника, для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність. - (в ЄДЕБО відображається: ОКР Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання), 1 курс; Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)) 3.7. ВНЗ мають право приймати на навчання осіб, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. ("Друга вища", в ЄДЕБО відображається: ОКР Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання), 1 курс, а також на 2 курс; Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс), а також на 3, 4 курси)
4Які встановлено вимоги до рівня освіти вступників на ОКР бакалавр?Розділ ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
3.2. На навчання для здобуття ОКР бакалавра, приймаються особи з ПЗСО (атестат). - (в ЄДЕБО відображається: ОКР Бакалавр, 1 курс)
3.6.    ВНЗ мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ОКР бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (в ЄДЕБО відображається: ОКР Бакалавр (зі скороченим терміном навчання), 1 курс; Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс), а також на 2, 3 курси)
3.7.    ВНЗ мають право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ОКР бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. ("Друга вища", в ЄДЕБО відображається: ОКР Бакалавр (зі скороченим терміном навчання), 1 курс, а також на 2, 3 курси; Бакалавр (з нормативним
терміном навчання, на 2 курс), а також на 3, 4 курси) Примітка: Зараховувати студентів на здобуття паралельної вищої освіти на ОКР Бакалавр на основі атестату та академічної довідки на 2 курс після закінчення першого курсу заборонено.
5Які встановлено вимоги до рівня освіти вступників на ОКР спеціаліст та магістр?Розділ ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
3.3.    На навчання для здобуття ОКР спеціаліста (крім ОКР спеціаліста медичного та ветешнашо-медичного спрямувань) приймаються особи які здобули ОКР бакалавра. (в ЄДЕБО відображається: ОКР Спеціаліст, 1 курс (5 курс, 6 - заочна))
3.4.    На навчання для здобуття ОКР магістра приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття ОКР магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з ПЗСО. (в ЄДЕБО відображається: ОКР Магістр, 1 курс (5 курс, 6 - заочна), а також Магістр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс))
3.2. На навчання для здобуття ОКР спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань приймаються особи з ПЗСО. (в ЄДЕБО відображається: ОКР Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс)
3.6. ВНЗ мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ОКР спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови КМУ від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста" та зазначається у правилах прийому до ВНЗ. (в ЄДЕБО відображається: ОКР Спеціаліст /Магістр (зі скороченим терміном навчання), 1 курс; Спеціаліст /Магістр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс), а також на 3 курс)
6Які строки проведення Вступної кампанії встановлено у 2014 р. (крім Донецької та Луганської областей)?Розділ V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1.    5.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня
2.    5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі ПЗСО закінчується о 12.00 годині 01 серпня.
3.    5.4; 5.5 Прийом документів від осіб, які вступають на основі ПЗСО і мають складати вступні екзамени та проходити творчі конкурси у ВНЗ закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 до 01 серпня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 21 до 01 серпня.
4.    5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі БЗСО, закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 до 01 серпня.
5.    5.7-8. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі ПЗСО та БЗСО, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше: Етап 1 - не пізніше 12.00 02 серпня; Етап 2 - не пізніше 12.00 05 серпня; Етап 3 - не пізніше 12.00 08 серпня. Строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині попередньої доби перед 2 та 3 етапами або зарахуванням.
6.    5.9. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі БЗСО та ПЗСО відбувається: за державним замовленням - не пізніше 15.00 години 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 18 серпня.
7.    5.10. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців ОКР молодшого спеціаліста та бакалавра, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.
8.    5.11. Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою і заочною формами навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів - не більше одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.
9.    5.12. Строки вступної кампанії на навчання за ОКР спеціаліста, магістра визначаються Правилами прийому.
7Які особливості строків проведення Вступної кампанії у 2014 р. встановлено для ВНЗ Донецької та Луганської областей?Розділ УШ. Особливості прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ВНЗ ... Донецької та Луганської областей
1.    8.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня.
2.    8.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі ПЗСО закінчується о 12.00 годині 15 вересня.
3.    8.4; 8.5 Прийом документів від осіб, які вступають на основі ПЗСО і мають складати вступні екзамени та проходити творчі конкурси у ВНЗ закінчується 07 вересня. Вступні екзамени проводяться з 08 до 15 вересня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 04 до 15 вересня.
4.    8.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі БЗСО, закінчується 07 вересня. Вступні екзамени проводяться з 08 до 15 вересня.
5.    8.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі ПЗСО та БЗСО, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше:
Етап 1 - не пізніше 12.00 16 вересня;
Етап 2 - не пізніше 12.00 19 вересня;
Етап 3 - не пізніше 12.00 22 вересня. Строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині попередньої доби перед 2 та 3 етапами або зарахуванням.
6.    8.9. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі БЗСО та ПЗСО відбувається: за державним замовленням - не пізніше 15.00 години 25 вересня; за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 01 жовтня.
7.    8.10. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців ОКР молодшого спеціаліста та бакалавра, закінчується о 18.00 годині 07 вересня. Фахові вступні випробування проводяться з 04 до 15 вересня.
8Вкажіть строки зарахування для іноземців?Розділ ХХІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ВНЗ України
21.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ОКР, зараховуються до ВНЗ України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
9Які строки подання заяв тільки до військових НЗ та ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців для ЗСУ, МВС, МНС, Держ. Прикордонної служби?Розділ ХХІІ. Особливості прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів ВНЗ), інших ВНЗ , які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, МВС України, СБУ, МНС, Державної прикордонної служби 22.4-5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових НЗ та військових навчальних підрозділів ВНЗ, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01 січня до 01 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 01 лютого до 01 квітня року вступу.
10За яка форма заяви про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в цьому році?Наказ МОН від 29.03.2012 № 384, яким були затверджені форми заяв про участь у конкурсному відборі, скасовано наказом МОН від 03.03.2014 № 209. Разом з тим, до затвердження нових, рекомендуються до використання ті форми, що затверджені вищевказаним наказом Міністерства (у редакції наказу МОН від 05.06.2013 № 683), вилучивши з них речення: "Даю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відповідними підрозділами вищого навчального закладу та використання їх в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.".
11Які документи має особисто пред’явити вступник та додати до заяви про участь у конкурсному відборі, що подається в паперовій формі?Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ 6.4.    При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто:
1.    Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
2.    Документ державного зразка про раніше здобутий ОКР, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3.    Сертифікат (сертифікати) ЗНО (для вступників на основі ПЗСО);
4.    Медичну довідку за формою № 086-о. 6.
5.    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
1.    Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
2.    Сертифікат (сертифікати) ЗНО (для вступників на основі ПЗСО), за особистим вибором оригінали або копії;
3.    Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
4.    Медичну довідку за формою 086-о або її копію;
5.    Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Умов, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
12Чи справді приймальна комісія може отримати відомості про додаток до диплома бакалавра з Єдиної бази?Зазначена норма Умов прийому була розрахована на додатки до дипломів про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT). Враховуючи, що в минулі роки (до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 655) та в цьому році (після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 119) додатки до дипломів про вищу освіту виготовляються вищими навчальними закладами самостійно, шляхом заповнення бланків додатків до дипломів про вищу освіту за допомогою локальних інформаційних систем, а іноді - навіть власноруч працівниками ВНЗ, змістовна частина таких додатків до дипломів про вищу освіту в Єдиній базі відсутня.
13За які роки видачі вважаються дійсними сертифікати ЗНО під час Вступної кампанії 2014?Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів 6.6. Вступники мають право подавати сертифікат ЗНО, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік.
14Хто зі вступників має право подавати заяви в електронній формі?Умови прийому, Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ, п. 6.9; Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі, Розділ II. Подання електронної заяви, п. 2.1. Заяви в електронному вигляді можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про ПЗСО, сертифіката (сертифікатів) ЗНО з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та правилами прийому до ВНЗ, та не мають підстав для особливих умов зарахування. ПІБ вступника у документі про освіту повинні збігатись з ПІБ вступника в документі, що посвідчує особу, а також - у сертифікаті ЗНО.
15Ким має бути завірено копії документів, що подаються вступником? Чи приймають заяву, якщо немає оригіналів документів?Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ 6.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ВНЗ, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
16Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо немає приписного свідоцтва (військового квитка)?Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ 6.4. При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто: військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»). Приймальна комісія має підстави відмовити у прийомі документів. У всіх громадян України чоловічої статі (крім юнаків 1997 року і молодших) обов’язковим документом, який додається до заяви, є військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, у якому має бути відмітка про взяття на військовий облік (приписку до призовної дільниці). Разом з тим, Міністерство освіти і науки України, листом від 04.07.2014 № 1/9-348, рекомендує керівникам ВНЗ забезпечити прийом документів для вступу від громадян Луганської, Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим без надання останніми посвідчення про приписку (військового квитка). При цьому, в подальшому зобов’язати таких громадян, які будуть зараховані на навчання, оформити посвідчення про приписку (військовий квиток) за місцем фактичного навчання та проживання.
17Скільки заяв може подати вступник до ВНЗ?Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ 6.2. При вступі на навчання за ОКР молодшого спеціаліста, а також бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до 5 ВНЗ та не більше ніж на 3 напрями підготовки (на 3 спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного ВНЗ за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
18Чи потрібно подавати документи окремо на бюджет і на контракт?1. Подавати окремо документи не потрібно. Вступники беруть участь в одному загальному конкурсі. Зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням - не пізніше 15.00 години 11 серпня (до ВНЗ Донецької або Луганської областей - не пізніше 15.00 години 25 вересня); за кошти фізичних та юридичних осіб - після
зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), не пізніше 16 серпня (до ВНЗ Донецької або Луганської областей - не пізніше 01 жовтня). 2. Розділ XIX. Коригування списку рекомендованих до зарахування 19.2. Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
19Чим визначено перелік вступних випробувань до ВНЗ?Розділ VII. Організація і проведення конкурсу, п. 7.2-9 Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів визначається: -    для вступників на основі атестату про ПЗСО (о.к.р. молодший спеціаліст, бакалавр, а також спеціаліст (магістр) медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) та свідоцтва про БЗСО (о.к.р. молодший спеціаліст) - згідно Додатків № 1 та № 2 до Умов прийому та затверджених Правил прийому до ВНЗ. Перелік включає загальноосвітні предмети та, для окремих напрямів (спеціальностей), творчий конкурс; -    для вступників на основі інших документів про освіту (о.к.р. молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) - згідно затверджених Правил прийому до ВНЗ. Перелік включає фахові вступні іспити та, для окремих напрямів (спеціальностей), творчий конкурс, іспит з іноземної мови.
20Яка мінімальна кількість балів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання?Розділ VII. Організація і проведення конкурсу 7.1. Приймальні комісії ВНЗ допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі ПЗСО, які подають сертифікати ЗНО (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів: -    для здобуття ОКР молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів; -    для здобуття ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. ВНЗ на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів з профільних конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.
21Чи може вступник брати участь у конкурсному відборі, якщо в сертифікаті ЗНО має кільксть балів менше 124?Розділ VII. Організація та проведення конкурсу 7.1. ВНЗ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат ЗНО, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до ВНЗ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів. У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі. Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні. Дослідницькі університети мають право визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться ЗНО; один або два з предметів встановлюються профільними. Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
22Скільки предметів потрібно здавати на основі базової загальної середньої освіти (БЗСО) на ОКР молодший спеціаліст?Розділ VII. Організація і проведення конкурсу 7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, наведеним у додатку 2 до Умов прийому. Один конкурсний предмет визначається як профільний.
23Як можуть вступати особи, які здобули ПЗСО мовами національних меншин (не атестовані з української мови)?Розділ VII. Організація і проведення конкурсу
1.    7.11. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат ЗНО з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту (складають вступний екзамен за наявності відповідних пед.кадрів у ВНЗ).
2.    При вступі на напрями, на які «Українська мова і література» є профілюючим предметом, такі особи подають сертифікат ЗНО (складають вступний екзамен) з української мови та літератури . Результат екзамену при вступі на основі ПЗСО оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, при вступі на основі БЗСО - за 12-бальною шкалою.
3.    7.12. Для вступників на ОКР бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови національних меншин)», які вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах мови національних меншин (російську, молдовську, кримськотатарську, польську, румунську, угорську, болгарську, новогрецьку, словацьку), ВНЗ приймає сертифікат з іноземної мови відповідно до переліку, наведеного у додатку 1 до Умов.
4.    Для вступників, які не проходили ЗНО з іноземної мови, приймальна комісія встановлює вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.
24Категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами ЗНО або за результатами вступних екзаменівРозділ ІХ. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі ПЗСО 9.2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами ЗНО або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать: -    особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та II груп, діти-інваліди); -    особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше; -    особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном. Вибір здійснюється вступником під час подання заяви.
25В яких випадках та як можна скасувати заяву?1.    Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі, Розділ II. Подання електронної заяви 2.9. Подана електронна заява може бути скасованою вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» (Нова заява) або «Потребує уточнення вступником» (Затримано) ;
2.    Умови прийому, Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ 6.2. Заяву анульовано ВНЗ за рішенням приймальної комісії (до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування») за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Заяві встановлюється в ЄДЕБО статус "Скасовано" вступником (або ВНЗ) та подана заява вважається такою, що не подавалась, а факт подачі анулюється в ЄДЕБО (спробу не використано):
26Чи потрібне надання вступником згоди на внесення персональних даних до ЄДЕБО?Ні, згода окремо не надається. У той же час, ВНЗ (їх приймальні комісії) повинні повідомити всіх вступників, які подають заяви про участь в конкурсі до ВНЗ (та розмістити на стендах приймальних комісій та на сайтах ВНЗ) про те, що персональні дані, вказані в заяві вступників про допуск до участі в конкурсі до ВНЗ, та дані документа, що посвідчує таку особу та її громадянство, вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (володільцем якої є Міністерство освіти і науки України, а розпорядником - державне підприємство «Інфоресурс») безпосередньо під час прийняття такої заяви приймальною (відбірковою) комісією, для обробки з метою забезпечення потреби фізичних осіб (виготовлення документів у сфері освіти). Крім того, вступників необхідно ознайомити з їх правами, визначеними Законом України "Про захист персональних даних" (ст. 8 Закону).
27Які визначені терміни розгляду заяв в електронній формі?Порядок подання ЕЗ, Розділ III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією ВНЗ 3.2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією ВНЗ не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня (ВНЗ Донецької та Луганської областей - 15 вересня!!!), - до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником» (зміна статусу Заява надійшла з сайту на Нова заява, Допущено або Відмова). При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» (Затримано) уповноважена особа ВНЗ невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати.
28Які визначені терміни прийняття Приймальною комісією рішення про допуск вступників до участі в конкурсному відборі?Розділ VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ 6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНЗ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня (зміна статусу Нова заява на Допущено або Відмова).
29Чи можна зарахувати вступнику результати вступного екзамену з конкурсного предмета на інший напрям підготовки (спеціальність)?Розділ X. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів 10.1. Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному ВНЗ.
30Як оцінюються результати творчого конкурсу?Розділ X. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів 10.3. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, крім напрямів підготовки галузі знань 0202 Мистецтво та напряму підготовки 6.060102 Архітектура, на яких оцінка розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу.
31Яка кількість вступників може зараховуватись за квотою цільового направлення?Розділ XI. Цільовий прийом до ВНЗ 11.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у вищих педагогічних та у ВНЗ залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших ВНЗ.
32Які пільги при вступі мають медалісти?Згідно Умов Прийому Розділ XV. Право на першочергове зарахування 15.1 Випускники старшої школи (ПЗСО), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі ПЗСО мають право на першочергове зарахування (при рівній кількості балів).
33Чи мають конкурсну перевагу вступники, які закінчують підготовчі курси, підготовчі відділення тощо при ВНЗ?Розділ XIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 13.6.    Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) ВНЗ, для вступу на основі ПЗСО до цього ВНЗ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях), визначених у додатку 4 до Умов, при вступі на відповідний напрям (спеціальність) даного ВНЗ додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі БЗСО) за результатами підсумкової атестації. 13.7.    Норма, визначена пунктом 13.6 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки ВНЗ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до ВНЗ, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців.
34Які бали додаються вступникам, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів?Розділ XIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 13.1-5. Призерам всеукраїнських олімпіад та конкурсів МАН, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України, додатково нараховуються бали за умови, якщо особи вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета олімпіади (секції конкурсу), з якого вони є призерами. Також додатково нараховуються бали чемпіонам та призерам (І-ІІІ місце) чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років, при вступі на напрям підготовки 6.010202 «Спорт». Величина додатково нарахованих балів встановлюється: -    особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів; -    особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів; -    особам, нагородженим дипломами III ступеня, - 30 балів; -    чемпіонам України - 50 балів; -    особам, які посіли II місце на чемпіонаті України - 40 балів; -    особам, які посіли III місце на чемпіонаті України - 30 балів. Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.
35Яка послідовність формування списку вступників, рекомендованих до зарахування?Розділ XVI. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування 16.2.    Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності: -    вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом; -    вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому; -    вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; -    учасники міжнародних олімпіад; -    вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 16.3.    У межах кожної категорії рейтинговий список вступників впорядковується: -    за конкурсним балом від більшого до меншого; -    з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
36Як може вступник отримати інформацію щодо рекомендації до зарахування ?Розділ XVII. Надання рекомендацій для зарахування 17.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ВНЗ. Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті ВНЗ. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
37Куди вступник подає оригінали документів при одночасному навчанні у кількох ВНЗ?Розділ XIX. Коригування списку рекомендованих до зарахування 19.5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних), напрямами (спеціальностями) оригінали документа про освіту, додатка до нього, а також оригінали сертифікатів ЗНО зберігаються у ВНЗ за місцем навчання за державним замовленням. За місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у ВНЗ зберігаються завірені копії документа про освіту, додатка до нього, копії сертифікатів ЗНО. Зазначені копії документів зберігаються у ВНЗ протягом строку навчання разом з оригіналом довідки ВНЗ, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.
38Який алгоритм формування наказів про зарахування?При формуванні наказу про зарахування необхідно дотримуватись вказаної послідовності: 1.Формування    наказу в Єдиній базі. 2.Підписання    наказу керівником ВНЗ, завірення гербовою печаткою. З.Завантаження в Єдину базу сканованих копій сторінок наказу з додатками, направлення на верифікацію. Зміна статусу особи зі вступника на студента відбувається після верифікації та автоматичного затвердження. Накази про зарахування на навчання з додатками на паперових носіях надсилаються до МОН.
39Чи проводять додаткове зарахування, за яких умов?1.    Розділ XX. Наказ про зарахування 20.2. Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником. На звільнене при цьому місце (місця) до_ початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів, на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальності) цього вищого навчального закладу, за умови збігу конкурсних предметів. 2.    Розділ XXIII. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання 23.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XX Умов. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.
40Як здійснюється прийом на навчання у ВНЗ України іноземців та осіб без громадянства?Розділ XXI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ВНЗ України 21.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
41Які правила визначені для зарахування іноземців, осіб без громадянства та біженців?Розділ XXI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ВНЗ України 21.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 21.6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.
42Які дії ВНЗ, якщо виявлено подання вступником, якого вже зараховано, недостовірних даних?Розділ XXIV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів 24.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук, про проходження ЗНО є підставою для відрахування студента.
43Як здійснюється інформування громадськості про вступну кампанію?Розділ XXIV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів 24.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ВНЗ здійснюється інформаційними системами, в тому числі, системою «Конкурс», на підставі даних, внесених ВНЗ до Єдиної бази
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ВНЗ
1Що таке особистий електронний кабінет вступника?Порядок подання та розгляду заяв в електрон формі на участь у конкурсному відборі до ВНЗ 1.2 Особистий електронний кабінет вступника - web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до ВНЗ та контролює її статус.
2Що таке статус електронної заяви?1.2 Статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється ВНЗ в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.
3Де повинен зареєструватись вступник для подачі ЕЗ?2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua
4Які дані повинен заповнити вступник для реєстрації в електронному кабінеті?2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані: -    адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник; -    номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО; -    серію та номер атестата про повну загальну середню освіту, середній бал у додатку.
5Які дані вносить вступник в кабінеті вступника для подання електронної заяви?2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний - обов’язково, із зазначенням телефонних кодів), дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про ПЗСО, визначений відповідно до пункту 7.4 розділу VII Умов прийому, та обирає ВНЗ і напрям (спеціальність). Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів ЗНО.
6В якому випадку вступник може скасувати заяву?2.9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу “Заяву зареєстровано у ВНЗ” (в ЄДЕБО - Нова заява) або “Заява потребує уточнення” (в ЄДЕБО - Затримано) . При цьому електронній заяві встановлюється статус “Заяву скасовано”. Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі в Єдиній базі не враховується.

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів