Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
3-03-2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ


16.01.2014 № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2014 р.
за № 214/24991


Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання


Відповідно до абзацу другого пункту 5 Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312, з метою удосконалення роботи щодо виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, що додається.

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
Д.В. Табачник

_____________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
16.01.2014 № 35

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2014 р.
за № 214/24991


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання


1. Ця Інструкція визначає процедуру виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - дублікат сертифіката) у разі його втрати або пошкодження особою, яка зареєстрована в базі даних абітурієнтів (далі - база даних).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

абітурієнт - особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України;

дублікат - повторно виготовлений Українським або регіональним центром оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання особі, яка зареєстрована в базі даних абітурієнтів.

3. Виготовлення дублікатів сертифікатів здійснюють Український та регіональні центри оцінювання якості освіти на підставі письмового звернення (далі - заява) абітурієнта. У заяві зазначається причина виготовлення дубліката сертифіката (втрата або пошкодження оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання).

4. Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр) виготовляє дублікати сертифікатів 2008 і 2009 років, регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри) виготовляють дублікати сертифікатів 2010 року та наступних років.

5. На дублікаті сертифіката в правій верхній частині робиться напис «Дублікат».

6. Дублікат сертифіката надсилається заявникам поштою або видається заявникові (уповноваженому ним представникові) нарочно у разі зазначення цієї вимоги у заяві про виготовлення дубліката сертифіката. Виготовлення дубліката сертифіката здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовила.

7. Кошторис витрат виготовлення дубліката сертифіката 2008 та 2009 років затверджується Українським центром, 2010 та наступних років - регіональними центрами.

8. В процесі здійснення процедури виготовлення дублікатів сертифікатів обробка персональних даних заявників здійснюється з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

9. Розгляд заяв, виготовлення дублікатів сертифікатів, унесення змін до персональних даних абітурієнта в базу даних, відправку (видачу) виготовлених дублікатів здійснюють відповідальні виконавці (робоча група) відповідно до резолюції директора Українського або регіонального центру чи особи, яка його заміщує.

10. До розгляду приймаються заяви, які написані та подані особисто чи надіслані поштою абітурієнтом або його законним представником.

11. Заяви розглядають у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

12. На прохання заявника йому повідомляють реєстраційний номер заяви та строк її розгляду.

13. У заяві повинно бути вказано: прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта; назву, серію, номер документа, що засвідчує його особу; місце проживання; контактний номер телефону; суть прохання; дату написання та підпис заявника.

14. Заяви про виготовлення дубліката сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2008, 2009 років подаються до Українського центру за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

До заяви додаються:

копія документа, що засвідчує особу, на підставі якого відбувалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання (обов’язково);

копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення дубліката сертифіката (обов’язково);

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (якщо такий є);

два пластикових файли формату А4 для зберігання документів.

На копії документа, що засвідчує особу, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: «Згідно з оригіналом» (без лапок), особистого підпису особи, яка подала заяву, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

15. Відповідальна особа (робоча група) Українського центру після перевірки комплектності наданого абітурієнтом пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, факту зарахування коштів на рахунок Українського центру виготовляє дублікат сертифіката.

16. Заяви про виготовлення дубліката сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2010 року, подаються до регіонального центру за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

До заяви додаються:

копія документа, що засвідчує особу, на підставі якого відбувалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання (обов’язково);

копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення дубліката сертифіката (обов’язково);

дві фотокартки розміром 3 х 4 см (обов’язково), одна з яких наклеюється на заяву;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (якщо такий є);

два пластикових файли формату А 4 для зберігання документів.

На копії документа, що засвідчує особу, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: «Згідно з оригіналом» (без лапок), особистого підпису особи, яка подала заяву, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

17. Відповідальна особа (робоча група) регіонального центру після перевірки комплектності наданого абітурієнтом пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, факту зарахування коштів на рахунок регіонального центру виготовляє дублікат сертифіката.

На дублікат наклеюють фотокартку абітурієнта, скріплюють її номерною голографічною наліпкою й записують цей номер в дублікат сертифіката та вносять до бази даних.

Відмітки про проходження абітурієнтом зовнішнього незалежного оцінювання в поточному році проставляються в дублікаті сертифіката після офіційного оголошення результатів тестування з усіх навчальних предметів на підставі відомостей, що містяться в базі даних.

Зазначені відмітки завіряються підписом директора регіонального центру або особи, яка його заміщує, та спеціальною номерною печаткою Українського центру.

18. У разі зміни персональних даних (прізвища, імені, по батькові, документа, за яким здійснювалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні) абітурієнт подає заяву про внесення змін до персональних даних за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

До заяви додаються:

копія документа, що засвідчує особу на дату подання заяви (обов’язково);

копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу, зміну імені, усиновлення тощо (обов’язково).

На копіях документів, що подаються для розгляду, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: «Згідно з оригіналом» (без лапок), особистого підпису особи, яка подала заяву, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Відповідальна особа (робоча група) Українського центру, регіонального центру після перевірки комплектності наданого абітурієнтом пакета документів і відомостей про заявника в базі даних вносить зміни до персональних даних абітурієнта.

Зміни, які внесені до персональних даних абітурієнтів Українським центром, вносяться до бази даних та відображуються в Реєстрі змін до персональних даних абітурієнтів (додаток 4), на підставі якого коригуються відповідні облікові форми результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміни, які внесені до персональних даних абітурієнтів регіональними центрами, вносяться до бази даних та відображуються в Реєстрі змін до персональних даних абітурієнтів (додаток 5), який надсилається в Український центр для коригування відповідних облікових форм результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

19. Виготовлення дублікатів сертифікатів поточного року розпочинається після завершення реєстрації абітурієнтів.

20. Заяви, оформлені без дотримання вимог цієї Інструкції, повертаються заявникові з відповідними письмовими роз’ясненнями. Дублікат сертифіката не виготовляється.

21. Дублікат сертифіката надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на поштову адресу, яку вказав заявник, або видається заявникові (уповноваженому ним представникові) нарочно у разі зазначення цієї вимоги у заяві про виготовлення дубліката сертифіката.

22. Матеріали розгляду заяв про виготовлення дублікатів сертифікатів зберігаються з дотриманням вимог чинного законодавства.

Директор департаменту
вищої освіти

Ю.М. Коровайченко

_______________________________________________________________________
Додаток 1
до Інструкції про порядок
виготовлення дублікатів сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(пункт 14)


ЗАЯВА
про виготовлення дубліката сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2008, 2009 років

________________________________________________________________________
Додаток 2
до Інструкції про порядок
виготовлення дублікатів сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(пункт 16)


ЗАЯВА
про виготовлення дубліката сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2010 року

________________________________________________________________________
Додаток 3
до Інструкції про порядок
виготовлення дублікатів сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(пункт 18)


ЗАЯВА
про внесення змін до персональних даних

____________________________________________________________________
Додаток 4
до Інструкції про порядок
виготовлення дублікатів сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(пункт 18)


РЕЄСТР
змін до персональних даних абітурієнтів

____________________________________________________________________
Додаток 5
до Інструкції про порядок
виготовлення дублікатів сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(пункт 18)


РЕЄСТР
змін до персональних даних абітурієнтів

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів