Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці
28-01-2014

Номер: 26
Дата прийняття: Суб, 01/11/2014
Дата набуття чинності: Пон, 09/01/2014
Втратив чинність: Наказ МОН від 13.10.2015 № 1082

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


11.01.2014 м. Київ N 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2014 р. за N 97/24874


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації


Відповідно до підпункту 34.2 пункту 34 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, статті 64 Закону України "Про вищу освіту" та з метою упорядкування штатів і штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації (далі - заклади) привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

З метою економного і раціонального використання коштів не допускати збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалась на 01 вересня 2014 року, крім створення нових вищих навчальних закладів та інших випадків збільшення чисельності працівників цих закладів за рішеннями Кабінету Міністрів України.

Надати право керівникам закладів вводити чисельність посад працівників, визначену за затвердженими нормативами, в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

3. Надати право керівникам закладів у разі виробничої необхідності в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці та кількості посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати заміну посад (крім керівних) окремих структурних підрозділів з метою врахування специфіки навчально-виховного процесу у конкретному закладі. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, науково-педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

У разі виробничої необхідності або на період здійснення закладом певної обмеженої у часі діяльності (зокрема організація підготовки та проходження ліцензійної або акредитаційної експертиз) навчальними закладами за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади, але не більше 10 % від загальної чисельності працівників навчального закладу, розрахованої за нормативами, затвердженими цим наказом.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О. С.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2014 року.

Міністр
Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. М. Коломієць

Заступник
Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників
освіти і науки України

Г. Ф. Труханов

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Виконавчий директор
Національної Асамблеї
інвалідів України

Н. Скрипка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11.01.2014 N 26

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2014 р. за N 97/24874


Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації


1. Цими Типовими штатними нормативами встановлюються норми введення посад у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації.

Структура вищого навчального закладу формується керівником навчального закладу залежно від потреб навчально-виховного процесу та з метою раціонального і ефективного використання коштів та робочого часу працівників.

Ці Типові штатні нормативи визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) та поширюються на вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, заклади післядипломної освіти (далі - навчальні заклади) державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, за винятком вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом.

Кількість викладацького складу визначається залежно від контингенту осіб, які навчаються за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України нормативами осіб, що навчаються, здобувачів тощо на одну штатну посаду викладача. Цими Типовими штатними нормативами не встановлені норми щодо визначення кількості викладацького складу (викладачі-стажисти, асистенти, викладачі, старші викладачі, доценти, професори) навчальних закладів.

Штатний розпис навчального закладу розробляється в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці з дотриманням найменувань посад та вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами.

2. У цих Типових штатних нормативах контингент осіб, що навчаються, у тому числі розрахунковий (приведений), визначається як загальна кількість студентів, аспірантів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і кошти фізичних (юридичних) осіб, на 01 січня відповідного календарного року.

При цьому розрахунковий (приведений) контингент визначається з урахуванням кількості студентів, аспірантів денної форми навчання та екстернів із коефіцієнтом 1, вечірньої форми навчання - з коефіцієнтом 0,25, заочної (дистанційної) форми навчання - з коефіцієнтом 0,1.

Посади працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, кількість яких залежить від контингенту студентів (у тому числі розрахункового (приведеного)), вводяться за рахунок коштів загального і спеціального фондів пропорційно кількості студентів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно.

I. Ректорат


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


II. Факультет


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


Структура та чисельність працівників навчально-наукового інституту (центру), обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка, навчально-дослідної, навчально-наукової станції (бази, бюро, служби), віварію, інституту (центру) післядипломної освіти та інших структурних підрозділів вищого навчального закладу, що не передбачені цим наказом, визначаються закладом самостійно з урахуванням пунктів 2 та 3 цього наказу.

III. Кафедра


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


IV. Навчально-виробнича (навчальна) майстерня


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


V. Навчальні підрозділи

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


VI. Аспірантура


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці

_________________
* Назви посад визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

VII. Підрозділ наукової роботи студентів*


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


_________________
* У вищому навчальному закладі створюється один підрозділ наукової роботи студентів, який веде роботу з різних напрямів науково-дослідної роботи.

** Назви посад визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

VIII. Редакційно-видавничий підрозділ


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


IX. Експлуатаційно-технічний відділ*


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


____________
* Чисельність працівників, що обслуговують котельні, вентиляційні, бойлерні установки, насосні станції, встановлюється за галузевими нормативами відповідних сфер діяльності.

X. Відділ матеріально-технічного забезпечення (відділ постачання)


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XI. Планово-фінансовий відділ

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XII. Бухгалтерська служба

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XIII. Підрозділ внутрішнього аудиту


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XIV. Відділ кадрів


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XV. Канцелярія та архів


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XVI. Режимно-секретний підрозділ


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XVII. Військово-мобілізаційний підрозділ


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XVIII. Штаб цивільної оборони


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XIX. Господарський відділ


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


1. Посада коменданта вводиться у кожному навчальному закладі, якщо площа приміщення споруди становить до 10 тис. кв. метрів.

На кожні 10 тис. кв. метрів окремо розташованих споруд вводиться додатково посада коменданта.

2. Посада прибиральника службових приміщень встановлюється з розрахунку одна посада прибиральниці на 550 кв. метрів площі, що прибирається. Додаткова кількість штатних одиниць прибиральниць встановлюється у вищих навчальних закладах, що працюють у дві зміни, при розрахунку 0,12 посади прибиральниці на кожні 550 кв. метрів площі, що прибирається.

Норми часу та роботи, що виконуються прибиральниками службових приміщень, визначаються відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

3. Посада гардеробника в осінньо-зимовий період встановлюється з розрахунку один гардеробник на 350 місць у гардеробі, що обслуговуються. У навчальних закладах, які працюють у дві зміни, додатково вводиться 0,5 посади гардеробника з розрахунку 350 місць у гардеробі, що обслуговуються.

4. Посада двірника вводиться відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

5. Посада садівника передбачається за наявності не менше 2 га площі озеленення.

6. Посада сторожа вводиться у штатні розписи навчальних закладів, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони. Кількість штатних одиниць посади сторожа визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

7. Кількість робітників, зайнятих обслуговуванням будинків (будівель) (робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, операторів котелень, слюсарів-сантехніків, електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування, столярів, ліфтерів тощо), визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

8. Посада швейцара (вахтера) вводиться з розрахунку одна посада на зміну на навчальний корпус, на відокремлену навчально-виробничу майстерню (лабораторію), що розташована в окремій будівлі.

9. Посади водія автотранспортних засобів та вантажника встановлюються з розрахунку одна посада водія на працюючий автотранспортний засіб, одна посада вантажника на дві працюючі вантажні машини. Посада начальника автотранспортного підрозділу вводиться за наявності 50 і більше автотранспортних засобів, а посада старшого механіка (механіка) автотранспортного підрозділу вводиться за наявності не менше 15 автотранспортних засобів.

У разі необхідності за рахунок загального фонду можуть утримуватись ставки водіїв автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі.

10. Кількість посад ліфтерів визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

11. Посада техніка електрозв'язку з обслуговування автоматичної телефонної станції встановлюється з розрахунку 0,35 людино-години на місяць на один монтований номер станції. Для обслуговування АТС (цифрової) вводяться дві посади техніка електрозв'язку.

XX. Служба з охорони праці


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


XXI. Бібліотека


Структура та штатні нормативи бібліотеки навчального закладу визначаються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 вересня 2012 року N 1058 "Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навальних закладів III - IV рівнів акредитації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за N 1729/22041.

XXII. Гуртожиток


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитаці


Директор департаменту
економіки та фінансування

С. В. Даниленко
Додатково:

До вимог з акредитації ВНЗ буде внесено показник цитування у виданнях міжнародних наукометричних баз

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів