Наказ МОН №1355: Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Наказ МОН №1355: Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності
29-10-2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2013 № 1355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1745/24277


Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису


Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності;

2) уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

3) форму припису.

2. Державній службі інтелектуальної власності України (Ковіні М.В.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної служби інтелектуальної власності України Ковіню М.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський


-----------------------------------------------------------------ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.10.2013 № 1355

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1745/24277


ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності


1. Вимоги, які містяться у наданих приписах посадових осіб, щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою.

2. Наявність виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також документів, що посвідчують особу, у посадових осіб.

3. Наявність статуту (положення).

4. Наявність договору про оренду приміщення.

5. Наявність свідоцтва про право власності на приміщення.

6. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів на право використання об’єктів права інтелектуальної власності.

7. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів на право відтворення об’єктів права інтелектуальної власності.

8. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів на право прокату об’єктів права інтелектуальної власності.

9. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів на право оренди об’єктів права інтелектуальної власності.

10. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів на право розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності.

11. Наявність наказу про призначення відповідальної особи за використання комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки.

12. Наявність документів щодо кількості комп’ютерів і аудіо-, відеотехніки, які знаходяться на обліку суб’єкта господарювання (матеріальні активи).

13. Наявність документів з переліком комп’ютерного програмного забезпечення, яке знаходиться на обліку суб’єкта господарювання (нематеріальні активи).

14. Наявність у суб’єкта господарювання документів (бухгалтерської документації) щодо нарахування та сплати авторської винагороди (роялті) за використання об’єктів права інтелектуальної власності.

15. Діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється.

16. Діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється тільки в ліцензованих приміщеннях (тобто приміщеннях, зазначених в додатку до ліцензії).

17. Діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється тільки на ліцензованому обладнанні (тобто на обладнанні, зазначеному в додатку до ліцензії).

18. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матриці із записом інформації спеціальний ідентифікаційний код проставлено.

19. Обов’язкові безоплатні примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування, із записом на них інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування надано. Примірник реєстраційної картки із зазначенням номера та дати її реєстрації наявний.

20. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матриці без запису інформації код прес-форми, з якої його було виготовлено, проставлено.

21. Нанесення на диски для лазерних систем зчитування, матриці спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням технологічно забезпечено.

22. Диски для лазерних систем зчитування, матриці, які містять об’єкти авторського права та/або суміжних прав, виробляються лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права.

23. Облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також придбання, зберігання, використання сировини для їх виробництва ведуться.

24. Документи, що фіксують придбання, зберігання, використання сировини та основних вузлів обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, виробництво, зберігання, транспортування, знищення (або утилізацію) дисків для лазерних систем зчитування, матриць наявні, їх збереження (не менше 3 років) забезпечено.

25. Облік основних вузлів спеціалізованого обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць із зазначенням дати придбання (списання) цих вузлів, типу, моделі та серійного номера, а також спеціального ідентифікаційного коду ведеться.

26. Облік обсягів придбання, зберігання, використання сировини - оптичного полікарбонату із зазначенням кількості, типу або марки, назви та дати договору, назви сторони, з якою було укладено договір, ведеться.

27. Облік отриманих замовлень та укладених договорів про виробництво та/або поставку (продаж) вироблених дисків для лазерних систем зчитування, матриць ведеться із зазначенням:

1) назви і місцезнаходження замовника дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

2) повного опису об’єктів авторського права та/або суміжних прав, які будуть відтворені на дисках для лазерних систем зчитування, матрицях;

3) копій товарно-транспортних документів, оформлених в установленому порядку;

4) документів, наданих замовником, що підтверджують наявність у нього прав на відтворення об’єктів авторського права та/або суміжних прав.

28. Облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць ведеться із зазначенням:

1) дати виготовлення, виду та назви вироблених дисків для лазерних систем зчитування, матриць, дати та номера замовлення (договору);

2) кількості виготовлених якісних (не відбракованих) дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

3) кількості виготовлених відбракованих (з дефектами) дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

4) загальної ваги сировини - оптичного полікарбонату, використаного для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

29. Журнали, в яких ведеться облік, наявні, пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

30. Копії електронних журналів, в яких ведеться облік (у разі ведення журналів обліку в електронному вигляді за допомогою програми "Microsoft Word" (із збереженням файлів з розширенням RTF)), наявні, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом керівника.

31. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матриці із записом інформації спеціальний ідентифікаційний код проставляється.

32. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матриці без запису інформації код матриці, з якої його було виготовлено, відповідно до технічних специфікацій спеціального ідентифікаційного коду, встановлених Порядком присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 623, проставляється.

33. Обладнання, що використовується для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, пристосоване для нанесення спеціального ідентифікаційного коду, зазначеного в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

34. Правильність оформлення договорів про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що містять об’єкти авторського права та/або суміжних прав, і використання авторських та/або суміжних прав на виготовлення дисків для лазерних систем зчитування, матриць забезпечено.

35. Установлені вимоги при укладанні договорів про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що містять об’єкти авторського права та/або суміжних прав, і використання авторських та/або суміжних прав на виготовлення дисків для лазерних систем зчитування, матриць виконуються, а саме:

1) документальна інформація від замовника про об’єкти авторського права та суміжних прав, що будуть відтворені на диску для лазерних систем зчитування, матриці, отримана;

2) документальна інформація про суб’єктів авторського права і суміжних прав: для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, наявність виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, код за ЄДРПОУ; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

36. Копії документів, якими підтверджується наявність у замовника прав на відтворення дисків для лазерних систем зчитування, матриць із записом на них об’єктів авторського та/або суміжних прав, щодо яких укладається замовлення (договір) на їх виробництво, від замовника отримано.

37. Копію витягу з реєстру про визнання спеціального ідентифікаційного коду на матрицю, що імпортується (у разі використання заводом матриць, що імпортуються), отримано.

38. Зазначений Перелік є вичерпним.

Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності з інших питань, які не включені до цього Переліку, забороняється.

Директор департаменту
організаційно-аналітичного
забезпечення і взаємодії
із засобами масової інформації
та громадськими об'єднаннями
А.В. Марченко

------------------------------------------------------------------


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.10.2013 № 1355


АКТ
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності


Директор департаменту
організаційно-аналітичного
забезпечення і взаємодії
із засобами масової інформації
та громадськими об'єднаннями
А.В. Марченко-------------------------------------------------------------------


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.10.2013 № 1355


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45, тел. (044) 494-06-06, факс: (044) 494-06-67,
E-mail:post@sips.gov.ua


Керівнику
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________


ПРИПИС


Відповідно до статей 15, 32, 33, 43, 45, 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права", постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 "Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань" та від 18 січня 2003 року № 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об‘єктів авторського права і суміжних прав" використання об’єктів авторського права і суміжних прав способами їх публічного виконання, публічної демонстрації, публічного сповіщення та ретрансляції можливе лише за наявності договорів, укладених особою, яка використовує об’єкти авторського права та (або) суміжних прав (користувачем), із:

безпосередньо авторами (чи іншими особами, які мають авторське право) або з їх повіреними чи з організацією колективного управління, що має свідоцтво про облік організації колективного управління, видане органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності (при використанні користувачем об’єктів авторського права);

уповноваженою організацією колективного управління, згідно з наказом про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, виданого Державною службою інтелектуальної власності України на здійснення збору і розподілу винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (при використанні користувачем об’єктів суміжних прав (виконань, фонограм, відеограм)).

Розмір, порядок та умови виплати винагороди (роялті) передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 "Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань" та від 18 січня 2003 року № 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об‘єктів авторського права і суміжних прав".

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 674, державний інспектор здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права" та інших актів законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись підпунктом 6 пункту 7 та абзацом сьомим пункту 9 цього Положення, приписую укласти договори із:

авторами (чи іншими особами, які мають авторське право), або з їх повіреними, чи організацією колективного управління;

уповноваженою організацією колективного управління.

Наказ МОН №1355: Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності


Директор департаменту
організаційно-аналітичного
забезпечення і взаємодії
із засобами масової інформації
та громадськими об'єднаннями
А.В. Марченко

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів