Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
29-05-2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.09.2005 N 557


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2005 р.
за N 1130/11410Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ


{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 614 ( z1361-05 ) від 25.10.2005
N 151 ( z0260-06 ) від 06.03.2006
N 180 ( z0226-07 ) від 03.03.2007
N 296 ( z0360-07 ) від 11.04.2007
N 444 ( z0587-07 ) від 01.06.2007
N 389 ( z0437-08 ) від 08.05.2008
N 862 ( z0916-08 ) від 17.09.2008
N 1093 ( z1292-08 ) від 02.12.2008
N 493 ( z0375-10 ) від 26.05.2010
N 720 ( z0587-10 ) від 21.07.2010
N 965 ( z1027-10 ) від 20.10.2010
N 1182 ( z1254-10 ) від 01.12.2010
Наказами Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
N 90 ( z0173-11 ) від 02.02.2011
N 348 ( z0556-11 ) від 18.04.2011
N 595 ( z0813-11 ) від 20.06.2011
N 67 ( z0188-12 ) від 26.01.2012
Наказом Міністерства
освіти і науки
N 452 ( z0714-13 ) від 22.04.2013 }На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників галузі Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:
розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
( 1298-2002-п ), згідно з додатком 1 до наказу; { Абзац другий
пункту 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 296
( z0360-07 ) від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1
квітня 2007 року }
схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних,
науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників,
професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ згідно з додатками 2-20 до
наказу.

2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з
1 вересня 2005 року встановити працівникам навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ конкретні розміри посадових
окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим
наказом схем тарифних розрядів.

3. Посадові оклади проректорів, заступників керівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ,
заступників керівників структурних підрозділів навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ установлювати на 5-15
відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників
керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад
відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів,
затвердженими цим наказом.

4. Установити:
1) що працівникам навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ, що мають статус національних, може зберігатись
при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок
заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати
праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що
застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним
законодавством;

2) надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке
обмеження не поширюється на працівників національних закладів
(установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником навчального
закладу, установи освіти та наукової установи;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської
- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;


3) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): ( Абзац перший підпункту "а"
підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 614 ( z1361-05 ) від 25.10.2005 )
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам,
керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня
діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим
законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10
відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час;

5) керівникам навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ надати право в межах фонду заробітної плати,
затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати
працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної
допомоги на поховання; затверджувати порядок і розміри преміювання
працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи в межах коштів на оплату праці.
Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ, їх заступників, установлення їм надбавок і
доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги
здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних
коштів на оплату праці.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 614 ( z1361-05 ) від 25.10.2005 )

5. У разі, якщо працівникам навчальних закладів, установ
освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної
плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати
праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається,
виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати),
без урахування іншого підвищення.

6. У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників
за Єдиною тарифною сіткою ( 1298-2002-п ), порівняно з посадовими
окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування
підвищень, передбачених умовами оплати праці), які діяли до
1 вересня 2005 року, збільшуються менше ніж на відсоток підвищення
мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, або якщо
відбувається зниження посадових окладів, цим категоріям
працівників установлюється попередній посадовий оклад (без
урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці),
підвищений на 7,1 відсотка.

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з
законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо
вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими
умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення
мінімальної заробітної плати.

7. З 1 вересня 2005 року Інструкція про оплату праці та
розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу
вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти
України від 02.04.93 N 90 ( z0181-93 ), зареєстрована у
Міністерстві юстиції України 3 грудня 1993 року за N 181 (із
змінами), та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти
України від 15.04.93 N 102 ( z0056-93 ) (із змінами),
зареєстрованим у Міністерством юстиції України 27 травня 1993 року
за N 56, застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати
праці, визначеним цим наказом.

8. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 29.03.2001 N 161 ( z0303-01 ) "Про
затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ", зареєстрований Міністерством юстиції України
3 квітня 2001 року за N 303/5494 (із змінами та доповненнями).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.

Міністр С.М.Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство праці
та соціальної
політики України
Заступник Міністра Н.І.Іванова

Міністерство фінансів
України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук

ЦК профспілки працівників
освіти і науки України
Голова ЦК Профспілки Л.С.Сачков


Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
17.09.2008 N 862
( z0916-08 )РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ
на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
( 1298-2002-п )


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


Примітки:

1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 01 січня - 852
гривні.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
{ Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 1093 ( z1292-08 ) від 02.12.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 493 ( z0375-10 )
від 26.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, N 720
( z0587-10 ) від 21.07.2010 - застосовується з 01.07.2010, N 965
( z1027-10 ) від 20.10.2010 - застосовується з 01.10.2010, N 1182
( z1254-10 ) від 01.12.2010 - застосовується з 01.12.2010,
Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 90
( z0173-11 ) від 02.02.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року,
N 348 ( z0556-11 ) від 18.04.2011 - застосовується з 1 квітня
2011 року, N 595 ( z0813-11 ) від 20.06.2011 - застосовується з
1 липня 2011 року, N 67 ( z0188-12 ) від 26.01.2012 -
застосовується з 1 січня 2012 року, Наказом Міністерства освіти і
науки N 452 ( z0714-13 ) від 22.04.2013 - застосовується з 1 січня
2013 року }

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства освіти і науки N 151
( z0260-06 ) від 06.03.2006, N 180 ( z0226-07 ) від 03.03.2007,
N 296 ( z0360-07 ) від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи
з 1 квітня 2007 року; N 444 ( z0587-07 ) від 01.06.2007 - зміни
застосовуються з 1 червня 2007 року, N 389 ( z0437-08 ) від
08.05.2008, N 862 ( z0916-08 ) від 17.09.2008 - зміни
застосовуються з 1 вересня 2008 року }

Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 2
до Наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції Наказу
Міністерства освіти і
науки України
від 25.10.2005 N 614
( z1361-05 )СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних та
науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на
посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого
звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи
призначення встановлюються відповідно тарифні розряди:

професор - 20;
доцент - 19.


Тарифні розряди провідних концертмейстерів та
концертмейстерів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників
мистецтв, учителів музики і співів установлюються відповідно на
рівні тарифних розрядів, передбачених для старшого викладача і
викладача.

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 614
( z1361-05 ) від 25.10.2005 )

Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних,
науково-педагогічних та педагогічних працівників
вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557СХЕМА
тарифних розрядів посад окремих категорій
педагогічних працівників навчальних закладів
і установ освіти


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 5
до Наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції Наказу
Міністерства освіти і
науки України
від 25.10.2005 N 614
( z1361-05 )СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації*,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів,
професійно-технічних навчальних закладів
(професійно-технічних училищ, навчально-курсових
комбінатів, центрів та інших типів закладів,
що надають робітничу професію)**,
училищ фізичної культури ***


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


----------------------------
* Начальнику організаційно-стройового відділу та командиру
роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та
річкового транспорту встановлюються відповідно 9-й та 8-й тарифні
розряди.
** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних
навчальних закладів та завідувачам філіалів професійно-технічних і
вищих навчальних закладів установлюються на 5-15 відсотків нижче
від посадового окладу керівника.
*** Крім тарифного розряду директора училища фізичної
культури.
**** Керівникам фізичного виховання, які не мають
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення
в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої
спеціальної освіти), установлюється 8-й тарифний розряд.


( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 614
( z1361-05 ) від 25.10.2005 )

Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557СХЕМА
тарифних розрядів посад педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів (середніх
загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих
садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів
при школах, навчально-виробничих комбінатів
та центрів тощо), навчальних закладів для громадян,
які потребують соціальної допомоги та реабілітації
(шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих
будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців,
будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості,
шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо),
приймальників-розподільників для неповнолітніх,
виховних колоній, навчальних закладів післядипломної
освіти, методичних установ, вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації, училищ фізичної культури,
професійно-технічних навчальних закладів
(професійно-технічних училищ, навчально-курсових
комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають
робітничу професію), закладів охорони здоров'я,
соціального забезпечення, культури та інших
підприємств та організацій


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


---------------
* Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній,
спеціальних професійно-технічних навчальних закладів, спеціальних
шкіл для дітей і підлітків, що потребують особливих умов
виховання, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) - вищу освіту), установлюється 12 тарифний розряд, а
тим, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про
освіту" - середню спеціальну освіту), - 9 тарифний розряд.
Тарифні розряди вихователів поширюються на всі типи
навчальних закладів (крім зазначених у додатку 9).
** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), установлюється 9 тарифний
розряд.
Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації.
Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 8 тарифний розряд.
Асистенту вчителя-реабілітолога встановлюються 8-10 тарифні
розряди.
Перекладачу-дактилологу встановлюється 8 тарифний розряд.


Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 7
до Наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції Наказу
Міністерства освіти і
науки України
від 25.10.2005 N 614
( z1361-05 )СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників шкіл,
шкіл - дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих
будинків, дитячих будинків-інтернатів,
приймальників-розподільників для
неповнолітніх, шкіл та професійних училищ
соціальної реабілітації, спеціальних шкіл,
спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл,
санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій,
колегіумів, училищ фізичної культури


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


( Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 614
( z1361-05 ) від 25.10.2005 )

Директор департаменту П.М.Куліков

Додаток 8
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних
та педагогічних працівників позашкільних
закладів усіх типів і найменувань, шкіл
естетичного виховання


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


---------------
* Тарифні розряди старшим керівникам та керівникам
туристських груп (походів, експедицій, екскурсій) установлюються
на рівні керівника та заступника керівника позашкільного закладу з
контингентом дітей до 600 чоловік.
** Тарифні розряди акомпаніаторів поширюються на всі заклади
освіти.
*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 7 тарифний розряд.
Тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками
атестації.


Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 9
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних
та педагогічних працівників дитячих дошкільних
навчальних закладів усіх типів і найменувань
(крім дитячих будинків)


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


---------------
* Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 8 тарифний розряд.
** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), установлюється 9 тарифний
розряд.
*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 7 тарифний розряд.
Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації
відповідно до кваліфікаційних вимог.


Директор департаменту П.М.Куліков


Додаток 10
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних
та педагогічних працівників інститутів (центрів)
підвищення кваліфікації, перепідготовки,
удосконалення керівних працівників і спеціалістів,
навчально-методичних (методичних)
кабінетів (центрів)


Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


Директор департаменту П.М.Куліков

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів