КПІ у дзеркалі національних і світових університетських рейтингів « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
КПІ у дзеркалі національних і світових університетських рейтингів
29-11-2012

Університетські рейтинги як інструмент оцінки якості освіти та процесу навчання з'явилися порівняно недавно.Перший рейтинг американських університетів було надруковано журналом "US NEWS & Word Report" у 1983 році. За роки, що пройшли з того часу, складання рейтингів університетів набуло глобального масштабу. Вони стали потужним засобом у конкурентній боротьбі за місця на ринках освітянських послуг. Не залишилися від неї осторонь і українські університети. Проте, аби гідно конкурувати із закордонними вишами, слід відповідати багатьом вимогам. Тому важливим є погляд на українські ВНЗ і, зокрема, на НТУУ "КПІ" крізь призму національних та світових університетських рейтингів.

В Україні застосовуються рейтинги на національному, регіональному, галузевому та інституційному рівнях. Кожний рейтинг передбачає конкретні цілі і має відповідні цільові групи користувачів. Розглянемо найвідоміші серед них.

Доволі популярним в Україні є рейтинг ВНЗ "Компас", який уп'яте вийшов у 2012 році. Він реалізується в рамках програми "Сучасна освіта", що фінансується компанією "Систем Кепітал Менеджмент". Цей рейтинг відображає оцінку вищого навчального закладу випускниками та роботодавцями, тож формується на основі даних, отриманих у ході соціологічних опитувань трьох цільових груп: випускників ВНЗ, представників великих і середніх компаній-роботодавців і представників провідних компаній (експертів).

При складанні рейтингу враховуються чотири критерії: визначення найкращих ВНЗ роботодавцями з усієї України (31%), кадрові вподобання провідних українських компаній (29%), масштаби співпраці ВНЗ і роботодавців (30%) і задоволеність випускників здобутою ними освітою та можливістю застосування її у трудовій діяльності (10%).

Згідно з цьогорічним дослідженням (табл.1), першу позицію загального рейтингу четвертий рік поспіль займає Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (90 балів). КПІ також є лідером з підготовки фахівців інженерно-технічних спеціальностей (98 балів) і фахівців у сфері інформаційних технологій (100 балів).

Таблиця 1. Рейтинг ВНЗ Компас
РікМісцеОцінка випускниківОцінка роботодавцівОцінка експертівСпівпрацяРейтинговий бал
20111841005910087
20121821007310090


Дослідження засвідчили, що НТУУ "КПІ" користується авторитетом і серед роботодавців (100), і серед випускників (82). Окрім цього, НТУУ "КПІ" з-поміж усіх українських ВНЗ має найвищі показники співпраці з компаніями-роботодавцями (100). Порівняно з попереднім роком значно виросла оцінка експертів (73). Повну інформацію щодо рейтингу можна знайти на сайті www.yourcompass.org.

Найстарішим рейтингом українських університетів є Рейтинг "ТОП-200 Україна", який бере свій початок у 2006 році. Авторами і виконавцями його виступають Європейський центр з вищої освіти ЮНЕСКО – СЕПЕС і кафедра ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика". Результати щорічно публікуються в газеті "Дзеркало тижня".

Рейтинг оцінює діяльність ВНЗ, використовуючи інтегрований індекс, що включає в себе оцінки викладацького складу, якості навчання та міжнародного визнання. Усього для формування таких індексів торік використовувався 21 індикатор прямого виміру із сумарною вагою 80% і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 20%.

У рейтингу, складеному за підсумками 2011 року й оприлюдненому у 2012 році, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" займає перше місце.

Таблиця 2. Рейтинг Топ-200 Україна
РікМісцеОцінка якості науково-педагогічного потенціалуОцінка якості навчанняОцінка міжнародного навчанняОцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
2011130.973522.076517.052870.1028
2012133.198622.210416.151171.5601


Повні результати рейтингу опубліковані на сторінках тижневика "Дзеркало тижня" та на сайті Центру міжнародних проектів НДІ прикладних інформаційних технологій https://euroosvita.net/.

Одним із ключових показників, що використовується для оцінки роботи дослідників, наукових колективів та наукових установ, є індекс цитування. Нещодавно і в Україні почали складати рейтинги вищих навчальних закладів за цим критерієм із використанням даних бази Scopus. Реферативна база даних і наукометрична платформа SciVerse Scopus була створена 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier. Станом на 2012 р. Scopus містить 48 млн реферативних записів. У базі даних проіндексовано 19,5 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

У червні 2009 року Президія НАН України ухвалила рішення щодо розгортання системи постійного моніторингу наукового потенціалу суб'єктів наукової діяльності України за показниками бази даних Scopus. Реалізація цього завдання була покладена на Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського.

Станом на 6 квітня 2012 року НТУУ "КПІ" займає п'яте місце серед 97 університетів України, які включені до рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus (див. табл. 3).

Таблиця 3. Рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 06.04.2012
УстановаКількість публікацій у Scopus Кількість цитувань у Scopus Індекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка92272756754
Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна561519270 44
Львівський національний університет імені Івана Франка39101360735
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова 2105 649734
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»3520561931


Порівняно з жовтнем 2011 року НТУУ "КПІ" покращив показник індекса Гірша на два пункти. Повністю з результатами рейтингу можна ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/rating/.

У 2012 році відбулася апробація проекту "Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів", ініційованого МОНмолодьспортом України. Координатором та розробником проекту є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

У рейтинговому оцінюванні взяли участь 229 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування. Рейтинг визначався на підставі обробки результатів діяльності та потенціалу за 2010/2011 навчальний та 2011 календарний роки. Діяльність ВНЗ оцінювалася за допомогою інтегрального показника – глобального критерію рейтингу (ГКР), який визначається сумою таких індексів: індекс міжнародної активності (І1); індекс якості контингенту студентів (І2); індекс якості науково-педагогічного персоналу (І3); індекс якості науково-дослідної та науково-технічної діяльності (І4); індекс ресурсного забезпечення (І5).

Ранжування суб'єктів здійснювалося в межах десяти груп: класичні університети; технічні університети; технологічні, будівництва, транспорту; педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту; культури, мистецтва, дизайну; охорони здоров'я; аграрні, економіки, фінансів, управління, підприємництва; права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності; приватні.

Згідно з цим рейтингом КПІ зайняв третє місце серед 26 ВНЗ України, які віднесені до групи "Технічні університети" (див. табл. 4).

КПІ у дзеркалі національних і світових університетських рейтингів


Розробники цього рейтингу супроводили своє дітище таким зверненням до освітянської спільноти: "На завершення зазначимо, що немає абсолютних точних методик визначення рейтингів. Тому оцінювання вищих навчальних закладів, які є складними системами, може бути критично проаналізовано користувачами. Для нас важливо, щоб запропонована методика оцінювання була прозорою для суспільства, відкритою для широкого обговорення та вдосконалення і була більш точною, об'єктивною та орієнтованою на якість освітніх послуг, які надають вищі навчальні заклади".

Слід погодитися з авторами, що запропонований рейтинг вимагає критичного підходу до оприлюднених результатів. Навіть поверхневий аналіз виявляє серйозні вади цієї роботи. Не буду докладно зупинятися на цьому, тільки наведу кілька зауважень, що лежать на поверхні. По-перше, викликає критику сама ідея відмовитися від єдиного рейтингу університетів. Користувачі рейтингу не отримали відповіді на запитання, то який університет в Україні все ж таки найкращий? Якщо подивитися на показники глобального критерію рейтингу, то найвищу позицію має Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського (2,811), а на другому місці – Міжнародний університет бізнесу і права (2,781), який значно випередив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1,619). Висновки кожний може зробити сам. По-друге, включення певного університету до тієї чи іншої групи не завжди є однозначним. Наприклад, якщо в дев'яти випадках розподіл на групи відбувався за професійною ознакою, то чому всі приватні ВНЗ виділені в одну групу? Залишається сподіватися, що розробники внесуть зміни до методики запропонованого рейтингу, і його оцінки діяльності ВНЗ стануть дійсно точними і об'єктивними. Докладну інформацію про рейтинг можна знайти на сайті http://mon.gov.ua.

Аналізуючи цьогорічні успіхи українських університетів у світових рейтингах, слід зазначити, що тут має місце позитивна динаміка. Торік НТУУ "КПІ" і Донецький національний університет уперше увійшли до 700 кращих університетів світу за версією престижного світового рейтингу QS World University Rankings. Цього року до них приєднався Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. В першій тисячі рейтингу "Вебометрікс", що оцінює представленість університетів в Інтернет-просторі, крім НТУУ "КПІ" (713) з'явилися ще Київський національний університет імені Тараса Шевченка (973) та Донецький національний технічний університет (982).

Рейтинг "QS World University Rankings", або просто рейтинг QS, публікується щорічно починаючи із 2004 року (до 2010 року виходив у партнерстві із поважним британським журналом "Таймс" під назвою Times Higher Education-QS World University Rankings). Сьогодні це один із найавторитетніших і широко цитованих міжнародних рейтингів ВНЗ. Рейтинг оцінює якість наукових досліджень, кар'єрний потенціал випускників, міжнародну орієнтацію, якість викладання. Оцінка базується на результатах опитування академічних експертів і роботодавців (50%) і на статистичних даних (50%). Найбільшу вагу в рейтингу (40%) має репутація університету серед представників академічної спільноти, що визначається за результатами глобального Інтернет-опитування.

У 2012 році при підготовці рейтингу було опитано понад 46 тисяч експертів. Оцінки 25 тисяч роботодавців були враховані в цьогорічному рейтингу (вага показника – 10%). Інші критерії, що враховувалися при побудові рейтингу, – цитованість праць викладачів (20%), співвідношення кількості викладачів і студентів (20%), відсоток іноземних студентів (5%) та іноземних викладачів (5%).

Перше місце в рейтингу зайняв Массачусетський технологічний інститут. Друге місце посів лідер 2011 року – Кембриджський університет, третє – Гарвардський університет.

КПІ в умовах жорсткої конкуренції не лише зберіг свої позиції, а і зміг покращити минулорічні показники (див. табл. 5). В той час, як оцінка репутації університету з боку роботодавців значно покращилася, оцінка репутації університету серед академічних експертів є ще доволі низькою. Залишаються також для нас проблемними такі показники, як інтернаціоналізація професорсько-викладацького складу і студентства та підвищення індексу цитування наукових статей співробітників.

Таблиця 5. Показники НТУУ "КПІ" у рейтингу QS World University Rankings
РікМісцеРепутація серед академічних експертівРепутація серед роботодавцівЦитування праць викладачівСпіввід
ношення кількості викладачів до кількості студентів
Іноземні викладачіІноземні студентиЗагальний бал
2011601+5,24,81,256,11,14,514,6
2012601+7,327,31,264,81,34,619,3


Рейтинг "Вебометрікс" оцінює діяльність університетів світу за їх представленням в Інтернет-просторі. Цей рейтинг складається компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) з 2004 року і публікується двічі на рік. Основна його ідея полягає в тому, що з аналізу інформації, розміщеної на університетському домені, та інтересу користувачів до цієї інформації можна судити про результати роботи та місце університету в реальному житті.

При аналізі наповнення враховуються кількість сторінок на сайті ВНЗ, кількість завантажених на сайт текстових файлів і кількість публікацій, що включені до баз даних Google Scholar і Scimago. Помітність сайту визначається через кількість зовнішніх посилань на ресурс. Вага цих компонентів при розрахунку рейтингу є такою: 50% складає оцінка зовнішніх посилань на ресурс ("помітність"), 20% – загальна кількість веб-сторінок, розміщених в основних webdomain (включаючи всі піддомени й директорії) університету ("присутність"), 15% – кількість розміщених на сайті текстових документів (файлів у форматі pdf, doc+docx, ppt+ppts and ps+eps) відповідно до академічної пошукової системи Google Scholar за період з 2007 по 2011 рр. ("відкритість"), 15% – вагомі наукові публікації, джерело інформації рейтинг науково-дослідних організацій Scimago (період 2003-2010 рр.) ("досконалість").

Саме з рейтингом "Вебометрікс" пов'язаний найбільший прогрес КПІ у міжнародних університетських рейтингах, коли за кілька останніх років КПІ піднявся на 40-ве місце серед найкращих університетів Східної Європи.

Підсумовуючи зроблений огляд, слід відзначити, що НТУУ "КПІ", за складних умов поточного періоду, в цілому гідно конкурує з провідними університетами світу. Успіхи НТУУ "КПІ", як і інших університетів-лідерів, працюють на міжнародне визнання всієї української освіти.


С.М.Шукаєв, заступник керівника департаменту міжнародного співробітництва


Додатково:

Зеркало недели. Украина: Украинские университеты: рейтинги "на вырост"

Unyversity World News: Вітчизняні рейтинги університетів як спротив міжнародній ізоляції

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів