Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, ПОСТАНОВА від 13 липня 2011 р. № 752 « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, ПОСТАНОВА від 13 липня 2011 р. № 752
25-07-2011

Редакція від 29.04.2015КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 липня 2011 р. N 752
Київ

Про створення Єдиної державної
електронної бази з питань освіти


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 391 ( 391-2014-п ) від 27.08.2014
N 229 ( 229-2015-п ) від 15.04.2015 }Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 р.
N 926
( 926/2010 ) "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо
створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти,
складовими частинами якої є первинні дані, що містяться у
державній інформаційно-виробничій системі для інформаційного та
документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з
питань освіти, створеній відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 841 ( 841-2004-п ) "Про
створення та впровадження державної інформаційно-виробничої
системи в галузі освіти" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27,
ст. 1780), Державному реєстрі вищих навчальних закладів,
створеному відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 р. N 329 ( 329-2006-п ) "Питання державної
реєстрації вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 11, ст. 754), і електронній базі персональних даних та
результатів зовнішнього незалежного оцінювання національної
системи оцінювання якості освіти.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

2. Затвердити Положення про Єдину державну електронну базу з
питань освіти, що додається.

3. Міністерству освіти і науки: { Абзац перший пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від
07.08.2013 }

забезпечити створення до 1 січня 2012 р. та функціонування
Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

розробити та затвердити порядок формування та функціонування
зазначеної Єдиної бази.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.


Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ


Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. N 752


ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину державну електронну
базу з питань освіти


{ У тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках
замінено словом "МОН" згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п )від 07.08.2013 }1. Єдина державна електронна база з питань освіти (далі -
Єдина база) є автоматизованою системою збирання, верифікації,
оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі
персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з
метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.

До Єдиної бази вносяться дані щодо дітей шкільного віку,
вступників, студентів (курсантів, слухачів), аспірантів,
докторантів, випускників навчальних закладів, їх рівнів та
ступенів освіти, дані щодо навчальних закладів незалежно від форми
власності та підпорядкування, місцевих органів виконавчої влади у
сфері освіти, їх керівників, наукових, науково-педагогічних
працівників навчальних закладів. { Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 229 ( 229-2015-п ) від 15.04.2015 }

Безоплатний і вільний доступ осіб до інформації, що міститься
у Єдиній базі, здійснюється через офіційний веб-сайт МОН. { Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 229 ( 229-2015-п )
від 15.04.2015 }

2. У сфері вищої освіти Єдина база включає Реєстр вищих
навчальних закладів, Реєстр документів про вищу освіту і Реєстр
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстр вищих навчальних закладів містить відомості про кожен
вищий навчальний заклад незалежно від форми власності та
підпорядкування, видані йому ліцензії, сертифікати про акредитацію
та свідоцтва про атестацію. Відомості Реєстру є відкритими.

Реєстр документів про вищу освіту містить відомості про:

документи про освіту (наукові ступені) державного зразка,
видані вищими навчальними закладами (науковими установами)
України, крім інформації про випускників військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів навчальних закладів;

власні документи про вищу освіту (наукові ступені), видані
вищими навчальними закладами України;

документи про вищу освіту (наукові ступені), видані
іноземними навчальними закладами та визнані МОН;

документи про вищу освіту (наукові ступені), видані
іноземними навчальними закладами та визнані навчальними закладами
України;

державні документи про присвоєння вчених звань;

документи про присвоєння вчених звань, видані іноземними
навчальними закладами та визнані навчальними закладами України.

Фізичні та юридичні особи мають доступ до Реєстру документів
про вищу освіту в обсязі, достатньому для перевірки достовірності
документа про освіту (науковий ступінь) або присвоєння вченого
звання.

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
містить відомості про сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання. Зазначені відомості є доступними для перевірки їх
достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів
приймальними комісіями відповідно до Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів, затверджених МОН.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 229 ( 229-2015-п ) від
15.04.2015 }

3. Єдина база є джерелом даних, що використовуються під час:

прийому вступників на навчання; { Абзац другий пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 229 ( 229-2015-п ) від 15.04.2015 }

виготовлення документів про освіту (наукові ступені)
державного зразка, власних документів про освіту (наукові
ступені), що видаються навчальними закладами України, державних
документів про присвоєння вчених звань, ліцензій на провадження
освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію та свідоцтв про
атестацію, учнівських (студентських) квитків; { Абзац пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 229 ( 229-2015-п ) від 15.04.2015 }

запровадження у сфері освіти інноваційних технологій щодо
використання даних, у тому числі персональних.

До Єдиної бази вносяться відомості, що містяться у базах
даних, реєстрах, а також підготовлені у паперовій та електронній
формі дані, що використовувалися у сфері освіти до створення
Єдиної бази.


{ Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 391
( 391-2014-п ) від 27.08.2014 }


4. Розпорядником Єдиної бази є МОН, яке затверджує порядок її
формування та функціонування, встановлює склад відомостей і даних
Єдиної бази, у тому числі персональних, процедури їх оброблення,
здійснює контроль за забезпеченням захисту таких даних. { Абзац
перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 229 ( 229-2015-п ) від
15.04.2015 }

Технічним адміністратором Єдиної бази є державне підприємство
"Інфоресурс", що належить до сфери управління МОН, забезпечує
формування та функціонування Єдиної бази, а також здійснює заходи
щодо збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування,
внесення змін, поновлення, використання, поширення
(розповсюдження, передачі), оброблення та захисту даних, що
містяться в Єдиній базі. { Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 229 ( 229-2015-п ) від
15.04.2015 }

5. Технічний адміністратор Єдиної бази забезпечує: { Абзац
перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 229
( 229-2015-п ) від 15.04.2015 }

1) технічне і технологічне обслуговування та супроводження
спеціалізованого програмного забезпечення (комп'ютерних програм та
серверного обладнання, що використовуються для внесення даних до
Єдиної бази), а також функціонування інформаційно-пошукової
системи доступу до інформаційного ресурсу, оприлюднення даних, що
містяться в Єдиній базі, в засобах масової інформації;

2) структурну систематизацію даних, що містяться в Єдиній
базі, відповідно до державних та/або галузевих класифікаторів;

3) доступ надавачів та отримувачів освітніх послуг до Єдиної
бази у порядку, встановленому МОН;

4) збирання, оброблення, ведення обліку та зберігання
замовлень, поданих акредитованими навчальними закладами у
паперовій та електронній формі, на виготовлення документів про
освіту державного зразка, учнівських (студентських) квитків;

5) ведення обліку даних про учнів (студентів), випускників
навчальних закладів та їх освітній чи освітньо-кваліфікаційний
рівень, абітурієнтів, а також даних про навчальні заклади
незалежно від форми власності, органи виконавчої влади у сфері
освіти, їх керівників, наукових, науково-педагогічних працівників
та інших учасників освітнього процесу;

6) взаємодію органів виконавчої влади, підприємств, установ
та організацій, у тому числі вищих навчальних закладів незалежно
від форми власності та рівня акредитації, з операторами, що
надають послуги із створення та підтримки мережі передавання
даних, яка використовується ними для доступу до Єдиної бази
відповідно до укладених договорів;

7) організацію виготовлення документів про освіту державного
зразка, вчені звання та наукові ступені, ліцензій на надання
освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію, учнівських
(студентських) квитків, інших документів у сфері освіти на
підставі даних, що міститься в Єдиній базі, у порядку,
встановленому МОН;

8) здійснення заходів щодо захисту даних, що містяться в
Єдиній базі;

9) виконання інших функцій із забезпечення функціонування
Єдиної бази.

6. Дані вносяться до Єдиної бази українською мовою.

7. Центральні органи виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні навчальні заклади, місцеві органи виконавчої влади
у сфері освіти, навчальні заклади незалежно від форми власності та
підпорядкування та інші учасники освітнього процесу вносять до
Єдиної бази визначені в установленому порядку відомості і дані, у
тому числі персональні, щодо надавачів та отримувачів освітніх
послуг, підтримують їх в актуальному стані з метою забезпечення
реалізації прав, виконання обов’язків та завдань, передбачених
законодавством.
{ Положення доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 229
( 229-2015-п ) від 15.04.2015 }

8. Оброблення і захист персональних даних в Єдиній базі
здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про захист
персональних даних" ( 2297-17 ).
{ Положення доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 229
( 229-2015-п ) від 15.04.2015 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. N 752


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів
України, що втратили чинність1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р.
N 841 ( 841-2004-п ) "Про створення та впровадження державної
інформаційно-виробничої системи в галузі освіти" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 27, ст. 1780).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 р. N 329 ( 329-2006-п ) "Питання державної реєстрації вищих
навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11,
ст. 754).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2007 р. N 1304 ( 1304-2007-п ) "Про затвердження Порядку
функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі
освіти" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3158).
Додатково:


«ЗІК»: Як заробити мільйон на українській освіті, — розслідування

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів