Вступна кампанія–2011: «спекотна» пора для абітурієнтів! « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Вступна кампанія–2011: «спекотна» пора для абітурієнтів!
6-07-2011

Із 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія, що несе нові правила й можливості для абітурієнтів. Чи буде вона справедливою й прозорою, покаже лише час, проте вже сьогодні вступники, які бажають отримати медичну або фармацевтичну освіту, повинні розбиратися в її особливостях.

Умовами зарахування до вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.10.2010 р. № 961, встановлено строки вступної кампанії 2011 р. Прийом заяв та документів від абітурієнтів триватиме з 1 до 22 липня для осіб, котрі мають право складати вступні іспити, які проводить ВНЗ. До 17 липня подають документи та заяви ті вступники, які повинні проходити творчі конкурси, а до 31 липня — ті, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчих конкурсів. Вступні іспити проводитимуться 23–31 липня, творчі конкурси — 10–31 липня (Прим. ред. — Таким чином, цього року збільшено строки прийому заяв та документів на вступ із 15 до 30 днів (із 1 до 31 липня), що дасть змогу зменшити черги абітурієнтів та знизити напругу в роботі приймальних комісій).

Як і минулого року, абітурієнт особисто подає заяву про вступ до ВНЗ, у якій вказує напрям підготовки (спеціальність) та форму навчання. Також вступник додає оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, за яким здійснюється вступ, і додаток до нього; оригінал або копію сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти (для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086 або її копію; 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см. Вступник може подати заяву та документи максимум до 5 ВНЗ України та не більше ніж на 3 напрями підготовки (спеціальності) в кожному з них.

Як і в минулому році, прохідний бал за результатами зовнішнього оцінювання має бути не нижчим 124 балів. На окремі напрями підготовки (спеціальності) ВНЗ може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, за якими абітурієнта допускають до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання.

Умови прийому до ВНЗ у 2011 р. дещо відрізняються від минулорічних. Так, вступники мають право подавати сертифікати, видані з 2008 р., та обирати кращі оцінки з одного предмета в сертифікатах різних років. Абітурієнти, які закінчили школу в 2007 р. та раніше, можуть проходити вступні випробування у ВНЗ як на денну, так і на заочну форму навчання. Встановлено єдиний для всіх ВНЗ фіксований перелік конкурсних предметів за напрямом (спеціальністю) під час вступу на бакалавра або молодшого спеціаліста, що створює сприятливі умови для абітурієнтів. Право складати вступні іспити надано громадянам України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном. Іноземці, які за кордоном навчалися в школах з українською мовою навчання, отримали можливість вступати за держзамовленням до ВНЗ на основі вступних екзаменів за рекомендаціями національних культурних українських товариств і посольств, закордонних представництв України.

У 2011 р. замість позаконкурсного прийому запроваджено систему нарахування додаткових балів переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад та олімпіад Малої академії наук; до 20 додаткових балів абітурієнтам, які вступають до ВНЗ на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями (спеціальності) і котрі навчалися в цих ВНЗ на підготовчих курсах (це є бал самого ВНЗ), що сприятиме відбору професійно орієнтованої молоді та підняттю престижу зазначених спеціальностей. Із метою недопущення порушень під час прийому встановлено чіткі строки формування та коригування рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування.

Ще однією особливістю вступної кампанії став експеримент «Електронний вступ–2011», який запроваджено з метою вдосконалення процедури подання абітурієнтами заяв про вступ на денну форму навчання. Електронну реєстрацію заяви здійснюють шляхом заповнення в режимі он-лайн форми за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на Інтернет-порталі «Єдине інформаційне освітнє вікно» (ev2011.osvita.com), із зазначенням ВНЗ та напрямів підготовки (спеціальностей), у конкурсному відборі яких вступник бажає взяти участь.

Електронні заяви враховуються й реєструються уповноваженими особами приймальних комісій ВНЗ так само, як і ті, що подаються особисто в паперовій формі. Експеримент поширюється на ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування, участь зазначених закладів у ньому є обов’язковою.

Після того, як усі вступники подадуть документи до ВНЗ України, формується рейтинговий список абітурієнтів із зазначенням рейтингового бала та рейтингового місця кожного з них. Такий перелік формується в усіх ВНЗ і за кожною спеціальністю.

Конкурсний бал обчислюють шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених умовами прийому.

Перший рейтинговий список із зазначенням осіб, рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання, оприлюднюють 1 серпня («перша хвиля»). Рейтингові списки оновлюватимуться 6 серпня («друга хвиля») та 8 серпня 2011 р. («третя хвиля») з виключенням із них абітурієнтів, які не подали оригіналів своїх документів протягом встановленого терміну. Таким чином, до нового рейтингового списку ввійдуть вступники, які мали нижчі конкурсні бали. 10 серпня 2011 р. ВНЗ повинні видати накази щодо зарахування абітурієнтів на бюджет, після чого розпочнеться зарахування на конт­рактну форму навчання, яке триватиме до 25 серпня 2011 р. Принцип формування рейтингового списку для контрактників залишається таким самим.

Згідно з умовами вступу окремі категорії абітурієнтів можуть зараховувати до ВНЗ поза основним конкурсом (пільговики та учасники міжнародних олімпіад), за окремим конкурсом (цільовий прийом) та результатами співбесіди (постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи). Також окремі вступники мають право на першочергове зарахування.

Формування рейтингового списку вступників

Рейтинговий список вступників формують за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
- учасники міжнародних олімпіад;
- вступники, яких зараховують за конкурсом.

До рейтингового списку не вносять вступників, рекомендованих до зарахування на місця цільового прийому. Цей список формують окремо та впорядковують за конкурсним балом від більшого до меншого.

У межах кожної категорії абітурієнтів рейтинговий список упорядковують за конкурсним балом від більшого до меншого та з урахуванням права на першочергове зарахування в разі однакового конкурсного бала в порядку додержання підстав для його набуття.

Зарахування поза конкурсом

Поза конкурсом зараховують наступних вступників:

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа віком від 8 до 23 років;
- інвалідів I–II груп та дітей-інвалідів віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- дітей, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька».

Кількість місць для вищезазначених осіб визначається приймальною комісією ВНЗ за погодженням із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та не повинна становити більше 25% обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

У разі встановлення такої квоти зарахування осіб пільгових категорій відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала.

Зарахування за співбесідою

За результатами співбесіди до ВНЗ зараховують осіб, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ВНЗ може розглянути питання про зарахування понад державне замовлення (за результатами співбесіди та з правом навчання за місцем проживання) інвалідів, неспроможних відвідувати навчальний заклад, та створення умов для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

Зарахування учасників міжнародних олімпіад

Учасників міжнародних олімпіад зараховують до ВНЗ на підставі окремого рейтингового списку (беруть участь в окремому конкурсі) за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з кількістю балів, необхідних для допуску до участі в конкурсному відборі, а також якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, із якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Право на першочергове зарахування

Право на першочергове зарахування до ВНЗ за однакового з іншими вступниками конкурсного бала мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надано таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів ВНЗ;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надано таке право;
- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 р. «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;
- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, при вступі на основі базової загальної середньої освіти;
- вступники, яким це право визначено правилами прийому до ВНЗ.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (у державних і комунальних ВНЗ); коштів фізичних, юридичних осіб; державних пільгових довгострокових кредитів, порядок надання яких регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. № 916 «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти». Надається такий кредит лише один раз на навчання за однією і тією самою спеціальністю, при цьому форма навчання (денна, вечірня або заочна) не має значення, так само, як і форма власності ВНЗ.

Отримати кредит можуть громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі ВНЗ. Переваги мають абітурієнти таких категорій: діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, інваліди І–ІІ груп.

Розмір кредиту визначається ВНЗ щороку до 1 квітня, виходячи з вартості навчання (за винятком стипендії), і затверджується центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований цей ВНЗ.

Питання про зарахування абітурієнта з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту вирішує приймальна комісія ВНЗ за заявою вступника, беручи до уваги результати вступних випробувань відповідно до встановленої квоти.

Одержувач повертає кредит та 3% річних за користування ним через ВНЗ протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання. Одержувач, який після закінчення ВНЗ пропрацював за фахом не менше 5 років у державному або комунальному закладі чи установі в сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи. Строк повернення кредиту продовжується під час строкової військової служби одержувача кредиту або перебування його у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Одержувач, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, якщо 2 дітей — за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми зобов’язань за кредитом, а 3 і більше дітей — 50% зазначеної суми.

У разі народження дитини під час повернення кредиту одержувач звільняється від сплати відсотків за користування ним із дати народження першої дитини, із дати народження другої дитини за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми зобов’язань за кредитом, а з дати народження третьої дитини — 50%.

Як правило, ВНЗ дуже рідко афішують можливість отримання такого державного кредиту, тому абітурієнтам слід звертатися за довідками до приймальної комісії.

Нагадаємо, що в Україні функціонує 15 державних ВНЗ медичного та фармацевтичного спрямування (Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Сімферополь, Луганськ, Львів, Одеса, Тернопіль, Полтава, Харків, Чернівці, Київ, Ужгород), а також медичні факультети Харківського національного університету, Національного фармацевтичного університету, Сумського державного університету, ЗАТ «Медичний інститут Української асоціації народної медицини». Конкурсними предметами для спеціальностей «Лiкувальна справа», «Педiатрiя», «Медико-профiлактична справа» та «Стоматологія» цього року стали біологія, українська мова та література (обов’язкові), хімія або фізика; для спеціальності «Фармацiя» — українська мова та література, хімія (обов’язкові), біологія або фізика; «Медична психологія» — українська мова та література, біологія (обов’язкові), історія України або іноземна мова. Детально про перебіг вступної кампанії читачі зможуть довідатися вже з найближчих публікацій.

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів