Наукові установи України « Інформація з інших джерел « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Інформація з інших джерел
Наукові установи України
28-05-2007

Національна академія наук України


  Секція фізико-технічних і математичних наук  Відділення математики
 1. Інститут математики
 2. Інституту прикладних проблем механіки і
  математики ім. Я.С. Підстригача
  (Львів)
 3. Iнститут прикладної математики і механіки (Донецьк)

  Відділення інформатики
 4. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
 5. Інститут проблем математичних машин і систем
 6. Інститут проблем реєстрації інформації
 7. Інститут проблем штучного інтелекту (Донецьк)
 8. Інститут програмних систем

  Відділення механіки
 9. Інститут гідромеханіки
 10. Iнститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка
 11. Iнститут технічної механіки
  НАН України і НКА України
  (Дніпропетровськ)

  Відділення фізики і астрономії
 12. Головна астрономічна обсерваторія
 13. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна
 14. Інститут електронної фізики (Ужгород)
 15. Iнститут магнетизму НАН України та МОН України
 16. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
 17. Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова (Харків)
 18. Інститут теоретичної фізики iм. М.М. Боголюбова
 19. Інститут фізики
 20. Інститут фізики конденсованих систем (Львів)
 21. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
 22. Кримська астрофізична обсерваторія
 23. Радіоастрономічний інститут
 24. Фізико-технічний інститут
  низьких температур ім. Б.І. Вєркіна
  (Харків)

  Відділення наук про Землю
 25. Інститут географії
 26. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
 27. Інститут геології та геохімії горючих копалин (Львів)
 28. Інститут геологічних наук
 29. Iнститут геофізики ім. С.I. Субботіна
 30. Морський гідрофізичний інститут (Севастополь)

  Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
 31. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
 32. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
 33. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
 34. Інститут термоелектрики (Чернівці)
 35. Інститут чорної металургії (Дніпропетровськ)
 36. Науково-технологiчний комплекс "Iнститут монокристалiв" (Харків)
 37. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка (Львів)
 38. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів

  Відділення фізико-технічних проблем енергетики
 39. Інститут відновлюваної енергетики
 40. Інститут газу
 41. Інститут електродинаміки
 42. Iнститут загальної енергетики
 43. Iнститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
 44. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
 45. Інститут технічної теплофізики

  Відділення ядерної фізики та енергетики
 46. Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
 47. Інститут прикладної фізики (Суми)
 48. Інститут ядерних досліджень
 49. Нацiональний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут"


  Секція хімічних і біологічних наук

  Відділення хімії
 50. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
 51. Інститут органічної хімії
 52. Iнститут сорбцiї та проблем ендоекологiї
 53. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
 54. Інститут хімії високомолекулярних сполук
 55. Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка (Донецьк)
 56. Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського (Одеса)

  Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології
 57. Інститут біології клітини (Львів)
 58. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна
 59. Інститут експериментальної
  патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького

 60. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
 61. Інститут мікробіології і вірусобіології ім. Д.К. Заболотного
 62. Інститут молекулярної біології і генетики
 63. Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини (Харків)
 64. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця

  Відділення загальної біології
 65. Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського (Севастополь)
 66. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
 67. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
 68. Інститут фізіології рослин і генетики
 69. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка


  Секція суспільних і гуманітарних наук

  Відділення економіки
 70. Інститут економіки та прогнозування
 71. Інститут демографії та соціальних досліджень
 72. Інститут регіональних досліджень (Львів)
 73. Інститут світової економіки і міжнародних відносин
 74. Рада по вивченню продуктивних сил України

  Відділення історії, філософії та права
 75. Інститут археології
 76. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
 77. Інститут історії України
 78. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса
 79. Інститут соціології
 80. Iнститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського
 81. Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича (Львів)
 82. Iнститут української археографiї
  та джерелознавства iм. М.С. Грушевського

 83. Iнститут філософії імені Г.С. Сковороди
 84. Київський університет права
 85. Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника
 86. Національна бібліотека України імені В.I. Вернадського
 87. Одеський археологічний музей
 88. Центр пам’яткознавства

  Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
 89. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка
 90. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського
 91. Інститут української мови
 92. Український мовно-інформаційний фонд
  (Український лінгвістичний портал)


Академія медичних наук України 1. Інститут геронтології
 2. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва
 3. Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
 4. Національний науковий центр "Iнститут кардіології імені М.Д. Стражеско"
 5. Інститут медичної радіології імені С.П. Григор'єва (Харків)
 6. Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова (Харків)
 7. Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова
 8. Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова (Одеса)
 9. Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка (Харків)
 10. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
 11. Інститут хірургії та трансплантології
 12. Радіологічний центр

Українська академія аграрних наук 1. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека
 2. Інститут аграрної економіки
 3. Інститут біології тварин (Львів)
 4. Національний науковий центр "Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича"
 5. Національний науковий центр
  "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
  (Харків)
 6. Національний науковий центр "Інститут землеробства"
 7. Інститут землеробства і тваринництва західного регіону (с. Оброшино Львівської обл.)
 8. Інститут землеустрою
 9. Інститут картоплярства
 10. Інститут цукрових буряків
 11. Технологічний інститут молока і м'яса

Академiя педагогiчних наук України


Рада національної безпеки і оборони України 1. Інститут проблем національної безпеки
 2. Національний інститут проблем міжнародної безпеки

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів