Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів
1-02-2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011 м. Київ N 1475


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 18/20331

Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504, з метою стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти, участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, що додається.

2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Підліснюк В. Б.) - Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти - забезпечити збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити впровадження автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

4. Керівникам вищих навчальних закладів забезпечити подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти даних для забезпечення проведення рейтингового оцінювання діяльності вищого навчального закладу у строки, визначені цим Положенням.

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр
Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
20.12.2011 N 1475

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 18/20331ПОЛОЖЕННЯ

про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів


1. Це Положення визначає порядок функціонування національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - національна система рейтингового оцінювання) незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Національна система рейтингового оцінювання впроваджується з метою стимулювання підвищення якості вищої освіти, її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і ринку праці та участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів.

2. Основними завданнями національної системи рейтингового оцінювання є:

стимулювання діяльності вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості вищої освіти та науки на інституційному, регіональному, національному та міжнародному рівнях;

інформування суспільства, органів влади про стан вищої освіти та рівень досягнень вищих навчальних закладів щодо якості освітньої та наукової діяльності, позиціонування вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг і ринку праці;

підвищення міжнародної активності вищих навчальних закладів у сфері освіти та науки, створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками та їх участі в реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах, виставках;

сприяння ефективному управлінню діяльністю вищого навчального закладу.

3. Національна система рейтингового оцінювання ґрунтується на принципах:

доступності, відкритості, прозорості та гласності;

довіри та відповідальності;

сумісності та порівнянності вищих навчальних закладів, що беруть участь у рейтинговому оцінюванні (далі - суб'єкти рейтингового оцінювання);

сумісності національної системи рейтингового оцінювання зі світовими та європейськими системами.

4. Управління національною системою рейтингового оцінювання здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Для координації роботи з проведення рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - рейтингове оцінювання) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України утворюється Координаційна рада, положення про яку затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5. Державне підприємство "Інфоресурс" організовує і проводить збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації про національну систему рейтингового оцінювання, відповідно до вимог законодавства України.

6. Організаційне забезпечення проведення рейтингового оцінювання здійснюється Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та вищими навчальними закладами.

7. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти:

готує план проведення рейтингового оцінювання та звіт про його виконання;

здійснює оброблення показників діяльності вищих навчальних закладів на підставі первинних даних, що подані вищими навчальними закладами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

здійснює попередній аналіз показників діяльності вищих навчальних закладів, забезпечує сумісність та порівнянність суб'єктів рейтингового оцінювання, формує інформаційну базу рейтингового оцінювання;

надає методичну та консультативну допомогу суб'єктам рейтингового оцінювання;

здійснює обчислення параметрів системи рейтингового оцінювання та складає рейтинг вищих навчальних закладів;

готує і подає на розгляд Координаційної ради узагальнену інформацію про результати рейтингового оцінювання;

за результатами рейтингового оцінювання складає рейтинг вищих навчальних закладів за групами, і подає його на розгляд Координаційної ради до 15 березня року, наступного за звітним;

здійснює оприлюднення результатів рейтингового оцінювання у засобах масової інформації.

8. Вищі навчальні заклади:

визначають основні процедури та правила статистичного оброблення показників первинної інформації про діяльність вищих навчальних закладів;

забезпечують подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти достовірних первинних даних, що підтверджуються документально;

до 15 лютого року, наступного за звітним, подають до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в електронній формі та на паперових носіях дані за навчальний рік (результати діяльності на початок наступного за звітним навчального року за даними форми державного статистичного спостереження N 2-3нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 14.07.2010 N 276) та календарний рік (результати діяльності на кінець звітного календарного року).

9. Вищі навчальні заклади мають право:

вносити пропозиції щодо вдосконалення системи рейтингового оцінювання;

брати участь у громадських обговореннях результатів рейтингового оцінювання.

10. Визначення критеріїв рейтингового оцінювання, обчислення параметрів діяльності вищих навчальних закладів здійснюються за методикою, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

11. Результати рейтингового оцінювання оприлюднюються в засобах масової інформації.

12. Матеріали щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів зберігаються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти впродовж п'яти років.


Заступник директора
департаменту вищої освіти
Ю. М. КоровайченкоДодатково:

МОН: безкоштовного доступу для ВНЗ України до ЄДЕБО не передбачено

МОН виступає за рейтингування вищих навчальних закладів

Ігор Лікарчук: Рейтинг ВНЗ від міністерства освіти стане статистичною звітністю

Братиславський форум надасть новий імпульс розвитку національних рейтингів

Наказ Міністерства № 1564 від 29.12.2011
Щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади


Какие вузы в Киеве дают зарубежный диплом

Студенти Харківського авіаційного інституту будуть паралельно одержувати другу спеціальність у Німеччині

Студенти ЛНУ до 2015 року зможуть учитися в європейських вузах за гроші ЄС

: анонси :
: акценти :
Керівник проекту "ТОП-200 Україна" взяла участь у конференції IREG 2019 "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти"
Рахункова палата: Протягом останніх трьох років участь МОЗ у реалізації державної політики у сфері вищої освіти не була ефективною
16 українських ЗВО увійшли до міжнародного наукометричного рейтингу SCImago 2019
THE University Impact Rankings 2019: Українські ЗВО увійшли до рейтингу впливу університетів на соціальний та економічний развиток
Команда «білих хакерів» КПІ ім. Ігоря Сікорського очолила десятку кращих команд світу
Предметний рейтинг QS World University Rankings by Subject 2019
Prometheus: Підготовка до ЗНО з української мови, математики та історії
Отчет Class Central: "МООС в цифрах: 2018 год"
World Universities Web Ranking 2019 - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті (січень 2019)
Кількість патентів, отриманих ЗВО України в 2018 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"
Обзор ОЭСР о развитии науки, технологий и инноваций в 2018 году: Уроки информатики должны включать логику и анализ данных
ЮНЕСКО: Онлайн-платформа Глобальной обсерватории механизмов политики в области науки, технологий и инноваций (GO-SPIN)
Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році
Студенти-медики Тернопільського медуніверситету ім.І.Горбачевського започаткували акцію #StopIFOM
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів